بایگانی

در آینه کودتای خرداد ۶۰، پاسخی به آقای یوسفی اشکوری (بخش آخر)

در آینه کودتای خرداد ۶۰، پاسخی به آقای یوسفی اشکوری (بخش ۱)

چماقداران خارج کشور

هدف تاجزاده از باز تولید دروغ چیست؟

وقتی بی بی سی کودتای خرداد ۶۰ را سانسور کرد

وقتی خوش چهره هم نامزد ریاست جمهوری می‌شود

خانم فائزه هاشمی، بس کنید! پدر شما فاجعه ای برای وطن بود

چرا خمینی خدا را کارگر و خود را کار فرما نمود؟ – گفت‌وگو با دکتر محمود دلخواسته

گلوله ای که شلیک نشد

شوپنهاور، ویتگنشتاین، در رکاب رختشویی

وقتی عقل از وظیفه خود خارج و به فریب دهنده تبدیل می‌شود – گفت‌وگو با دکتر محمود دلخواسته

روزهایی که آزادی در شادی و امید متولد شده بود

انقلاب بهمن تا استقرار جمهوری شهروندان ایران ادامه دارد

بیاد بیاوریم بهار ایرانی ۱۹۷۹ را قبل از اینکه آیت الله همه چیز را بگیرد

کودتا در برمه/میانمار و جورج اورول

بنیادگرایی دینی و بنیادگرایی ضد دینی دو روی یک سکه

اثر شخصیت اقتدارگرا و دموکراتیک در خوانش از دین/باور

تبار شناسی وابستگی و چرایی دخیل بستن به ضریح کاخ سفید (بخش آخر)

تبار شناسی وابستگی و چرایی دخیل بستن به ضریح کاخ سفید (بخش اول)

دیپلمات آمریکایی: «آقای بنی‌صدر تنها شخصیت سیاسی ایرانی است که ما برایش احترام زیادی قائل هستیم.»

چماقداران مجازی پهلوی چی و سکوت رضایت آمیز رضا پهلوی

این شاه بود که خمینی را به ایران آورد

اقتصاد تولید محور دوران مرجع انقلاب، روایت به سرقت رفته دیگری

نه آقای سروش! انقلاب، انقلاب شیخ فضل الله نبود، شماها آن را شیخ فضل اللهی کردید. (*)

پیام رفسنجانی – خامنه‌ای به ریگان: ایران باید در جنگ با عراق شکست بخورد

کودتای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، کودتا بر ضد اهداف دموکراتیک انقلاب بود

چرا در استبداد روانشناسی در برابر جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد؟

عشق، سکس و ازدواج، در گفتمان‌های قدرت

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

چرا مبارزه می‌کنیم؟