بایگانی

چماقداران مجازی پهلوی چی و سکوت رضایت آمیز رضا پهلوی

این شاه بود که خمینی را به ایران آورد

اقتصاد تولید محور دوران مرجع انقلاب، روایت به سرقت رفته دیگری

نه آقای سروش! انقلاب، انقلاب شیخ فضل الله نبود، شماها آن را شیخ فضل اللهی کردید. (*)

پیام رفسنجانی – خامنه‌ای به ریگان: ایران باید در جنگ با عراق شکست بخورد

کودتای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، کودتا بر ضد اهداف دموکراتیک انقلاب بود

چرا در استبداد روانشناسی در برابر جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد؟

عشق، سکس و ازدواج، در گفتمان‌های قدرت

بحران کرونا و رنسانس در شیعه

چرا مبارزه می‌کنیم؟

رهایی از اسطوره رشد، از طریق رشد انسان

فیلم مستند بی بی سی در باره قطب زاده؟!

چرا پمپئو اپوزسیون وابسته را بایکوت کرد؟

ترانه علیدوستی و «شهروند درجه صفر»

وقتی بی بی سی فارسی و رسانه‌های رژیم، اسناد نیویورک تایمز را جعل و سانسور می‌کنند

رضا پهلوی، در نیوزویک، و پوشش برای کشتار و قدردانی از تحریم‌های ترامپ

شعار «پهلوی و مجاهد/دو دشمن آزادی» جنبش را وارد فاز انقلابی همه جانبه کرد

بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟

استبداد رفتنی شد، فردای رژیم چه خواهد شد؟

جنبش اعتراضی و تئوری <انتخاب منطقی> رژیم، تیری که کمانه کرد

استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و “جهانی شدن”

چرایی جلوگیری انگلستان از بازگشت کردهای عثمانی به ایران

نگاهی بر درهای لغزنده انقلاب بهمن

بنی صدر علت آزاد شدن همسر خود را شرح می‌دهد

۱۷ شهریور، ۳۰ تیر دوم شاه بود

اقتصاد دوران طلایی شاه؟! افسانه و واقعیت

چرا پرستو را «شهید» کردند؟

خاطرات من از تظاهرات ۳۰ خرداد۶۰

گفتمان اصلاح طلبی، استمرار استبداد تاریخی

انقلاب ایران پس از ۴۰ سال به کجا می‌رود؟