بایگانی

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت احکام ضد بشری علیه فعالان صنفی و فعا …

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در خصوص نمایش انتخابات

بیانیه تبیینی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نسبت به عوارض حضور روحانیون در مدارس و ت …

نامه‌ی سرگشاده‌ی هاشم خواستار، معلم محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد

لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان مدارس در برابر حملات شیمیایی و زنجیره ی انسان …

فراخوان تجمع سراسری معلمان

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با درخواست تجمع در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند

بیانیه درباره شرایط حاکم بر کشور و شکست آموزش و پرورش ایدئولوژیک حکومتی

بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در حمایت از مطالبات بازنشستگان کشور

فراخوان معلمان به تجمع در اعتراض به عدم اجرای همسان‌سازی، رتبه‌بندی، بازداشت‌های غیر قانونی فعا …

نامه سرگشاده معلمان و کارگران ایران به سازمان جهانی کار (ILO)

قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران، یکم اردیبهشت ۱۴۰۱

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از حق تحصیل دختران افغانستان و محکومیت …

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت دوم اسفند” روز بزرگداشت زبان مادری”