صفحه‌ی ویژه‌ی

shahin-dadkhah

شاهین دادخواه دکترای روابط بین الملل از دانشگاه مادرید اسپانیا ، مشاور پیشین شورایعالی امنیت ملی ، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ، دیپلمات. وی در سال ۸۹ به اتهام جاسوسی ، هپکاری با دول متخاصم و نگهداری اسناد محرمانه بازداشت و در دادگاه محکوم میشود . بعد از دو سال در یک دادگاه دیگر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام محاکمه و به پنج سال حبس دیگر محکوم میشود. وی اکنون در حال سپری کردن مدت محکومیت دربند ۳۵۰ اوین خود است. صفحه و کمپین شاهین دادخواه را آزاد کنید ، در حال حاضر توسط ادمین کنترل و اداره میشود .

آخرین نظرات توسط نویسنده shahin-dadkhah

    نطری یافت نشد.