صفحه‌ی ویژه‌ی

shaban ali

آخرین مطالب :


غرب و اسلام: نگاهی تازه به ”برخورد تمدن‌ها”


مبارزه چپ در فرانسه برای آزادی، و حمایت از ظلم وُ ستم در جاهای دیگر!


به بهانه جنگ در اوکراین، “۱۹۸۴” نوشته جورج اورول: جامعه‌ای هولناک و بطرز عجیبی آشنا


صلیب و پرچم: جهان از نگاه پوتین


تزارِ عصرِ مدرن


پوتین و «جنگِ بزرگِ میهنی»


بُلشویسم و زنان انقلابی


پوتین و ”حافظهِ تاریخی ”


ایدئولوژی ساختار شکنی، از خوانش‌های فرانسوی ِ نیچه شکل گرفت


چرا حزب الله، منشاء مصیبت‌های مرگبارِ لبنان است؟


شکستِ آمریکا در افغانستان، نتیجهِ تحولات زیست بومیِ جهادیسمِ جهانی است


چرا اِعمالِ لائیسیته در برابرِ نفوذِ مذهب، گریز ناپذیر است؟


چرا ”اسلام هراسی” ساخته وُ پرداخته ِ اسلامیست‌هاست؟


هُشدار! اسلامیست‌ها آماده‌اند قدرت را در کشورهای مغرب به دست آورند


به بهانهِ باز نشرِ Mein Kampf، درس‌هائی که هنوز می‌توان از کتابِ هیتلر آموخت


پیوند خطرناک: نازیسم ِ اسلامی، چپ ِ اسلامگرا


”حقوقِ بشر”گرائی و از توان اُفتادگی ایدئولوژی انقلابی


لوئی فردینان سلین، افسانه ادبیات و حقیقتِ تاریخی


هانا آرنت ”انسان مدرن چون غولی نابیناست”


سیمون دوبوار، فمینیستِ پر تناقض


بُلشویسم و زنان ِ انقلابی


به بهانه ِ هفتادمین سالمرگِ ژورژ اُورول: چرا او هنوز می تواند امروزین باشد؟


“دموکراسی ما ظاهری بیش نیست” – گفت‌وُگوی کریس هِجَز روزنامه نگار آمریکائی با روزنامه لوموند


چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ


گفت‌وگوی لوموند با الن بَدیو: نیکبختی یا رضایت‌مندی، چگونه زندگی کنیم؟


حُقه بازی استعمار زدائی و ضدِ نژاد پرستی تخیلی


آرتور کُستلر از نگاهِ جورج اُوروِل


به بهانه انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا، بحرانِ دموکراسی و نمایندگی از آن

تصویر برای گذاشتن در صفحه آخرین مطالب

آیا پوپولیسم میتواند دموکراتیک باشد ؟


خاطراتِ یک بازمانده از کشتارِ تروریست های اسلام گرا در پاریس

آخرین نظرات توسط نویسنده shaban ali

    نطری یافت نشد.