صفحه‌ی ویژه‌ی

علی صدارت

آخرین مطالب :


صدارت- عید ۱۴۰۲، دردِ دل نوروزی


صدارت: اصلاحِ قدرت!!؟


صدارت- حملات شیمیایی به جوانان، نمایشی از درماندگی و بی‌چارگی رژیم


صدارت- کجای کاریم؟ قشر خاکستری!؟


صدارت- منشور‌ها و نکاتی که می‌توانند اتحادآور و یا تفرقه‌انداز باشند


صدارت- «نخبه» و نخبه‌گرایی!؟


صدارت: انقلاب و محک ارزیابی، و معیار تصمیم نه تنها در انقلاب، بلکه حتی در تمام امور روزمره.


صدارت: چهلم قتل فرزندانمان آقایان کرمی و حسینی، بررسی رویدادها


صدارت- معیار ارزیابی کنش‌ها، برای حمایت و یا نفی آن‌ها

۱۷شهریور۵۷ نقطه عطفی در بلوغ انقلاب ضدسلطنتی

انقلاب ۱۳۵۷- آخرین تلاش‌های امریکا برای نگه‌داری بختیار-شاه، تا ۲۲ بهمن ادامه داشت، ولی با حضور مردم  ناکام ماند


انقلاب ۱۳۵۷ – بیان انقلاب و اصول نوزدهگانه انقلاب که خمینی به مردم متعهد شد ولی هیچ‌گاه انجام نداد


صدارت- آموزه‌های انقلاب ۱۳۶روزه را برای پیش‌گیری از حمله خارجی بکار بریم


علی صدارت- هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند! وسیله، هدف واقعی را به طور شفاف، پیش‌گویی می‌کند!


صدارت : نیاز به آلترناتیو و بدیل – بدیلِ مردم‌خواسته، و یا «بدیل» قدرت‌فرموده؟


صدارت- همسازی ملی جمهوری‌خواهان برای ایران فردا: معضلات و راهکارها


صدارت- نقش رسانه‌های همگانی در یک جمهوری – مصاحبه، پرسش و پاسخ


صدارت- رسوایی احزاب، و سازمان‌ها، و افراد وابسته به قدرت‌ها


صدارت: توصیه‌هایی برای دوران بازداشت و بازجویی


صدارت- توئیت‌گیت!


صدارت: آیا ممکن است دوستی با هر کس و ناکسی، فقط به این دلیل که با دشمن من دشمن است، کار صحیح و خوبی باشد؟!


صدارت- اتحاد؟ همدلی؟ همصدایی؟ همبستگی؟ دشمنِ دشمنِ من، الزاما دوستِ من نیست!


صدارت: رمزگشایی سخنان نتانیاهو. هشدار! مردم انقلابی ایران به‌هوش باشیم!


صدارت- بیلان صد روزه جنبش انقلابی ایرانیان


صدارت: روز صدم-روش‌های خشونت‌زدا، اسلحه را در دست سرکوب‌گر بی‌اثر می‌کند. غلبه آتنا بر شکنجه‌گران در شکنجه‌گاه


صدارت- جنبش خودجوش، سه‌ماهه شد. ارزیابی رویدادها


صدارت- دومین اعدام در روز ۸۷ جنبش خودجوش. محسن شکاری – مجیدرضا رهنورد


صدارت: نه به اعدام، آری به حقوق! آزمایشِ مردم برای میزان تحمل خشونت رژیم


صدارت: روز ۸۲ جنبش خودجوش، و احساس نیاز بیشتر به بحث درباره «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»


صدارت- هشتادمین روز انقلاب ۱۴۰۱، و منقلب‌تر شدن مردم در روزهای ۱۴،  ۱۵، و ۱۶ آذر


صدارت: خیابان مصدق!

آخرین نظرات توسط نویسنده علی صدارت