صفحه‌ی ویژه‌ی

رضا وضعی

آخرین مطالب :


تحلیلی بر شرایط کنونی کشور و واگذاری دریاچه خزر به روسیه


شرایط بحرانی امروز و وظایف ما


سخنی کوتاه با اپوزیسیون


نقش روشنفکر در آینده سازی کشور- صحبت های فرامرز طاهری با رضا وضعی


تحریم های ایالت متحده و آینده نا معلوم ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی


جایگاه اسلام در آینده ایران- صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی


چرایی پیوستن ایران به کنوانسیون CFT


مبارزات مسلحالنه یا مسالمت امیز،کدام یک؟ – صحبت های رضا وضعی با جهانشاه رشیدیان


برهم خوردگی نظم اجتماعی ایران و تاثیر تحریم ها بر آن- صحبت های رضا وضعی با جهانشاه رشیدیان


نزدیکتر شدن تحریم ها و عکس العمل های عصبی نظام- صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی


نگاهی آسیب شناختی به اپوزیسیون ایران – صحبت های ناصر پاکنژاد با رضا وضعی


اقتصاد چطور سیاست کشورها را تعیین میکند؟ صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی


نظام حقوقی دریاچه کاسپین و پیچیدگی های آن-صحبت های جهانشاه رشیدیان با رضا وضعی

طرح کودتای سپاه به کدام پروژه نظام خدمت میکند؟ – صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی

آینده ایران بدون برجام- برنامه ای از رضا وضعی و جهانشاه رشیدیان

اپوزیسیون دست ساز جمهوری اسلامی-صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی در تلویزیون صدای ایران


معرفی رضا وضعی به عنوان برنامه ساز تلویزیون صدای ایران


تحریم – ورشکستگی – تسلیم، سه مرحله از آنچه رژیمِ ایران با آن روبروست

چرا ایالات متحده میگوید رژیم ایران باید تغییر کند؟ – صحبت های دکتر بیژن افتخاری با رضا وضعی

شصت و هشتمین برنامه دکتر افتخاری/راه های « عملی » مبارزه با این رژیم ایران در داخل

گام رو به جلوِ مبارزین داخل و موقعیتِ ایستا اپوزیسیون- صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری


ریشه ادبیات سخیف و فحاشی در عرصه مبارزه و مبارزان در چیست؟

صحبت های رضا وضعی با دکتر بیژن افتخاری کارشناس اقتصاد/ آینده اقتصاد کشور و روند اعتصاباتِ اخیر


رژیم بر سرِ دوراهیِ منتهی به بن بست


جدال آمریکا و اروپا بر سر آینده ایران – گفت و گوی رضا وضعی با زمان فیلی در الوند تی وی

علل سقوط اجتماعی در ایران برنامه ای از رضا وضعی

صحبت های رضا وضعی پیرامون امنیت ملی و اهمیت گذار از رژیم در الوند تی وی


رژیم، ما و آینده


صحبت های رضا وضعی پیرامون مثلث بقای رژیم در الوند تی وی

گفتگوی پری عسگری با رضا وضعی برنامه ساز در الوند تی وی

آخرین نظرات توسط نویسنده رضا وضعی

    نطری یافت نشد.