صفحه‌ی ویژه‌ی

Garsivaz

چیزی به ذهنم نمی رسد. جز اینکه برای چاپ رمان هایم در ایران از وزارت فرهنگ مجوز نمی گیرم و مهم است که بدانید ما خیلی هستیم فقط در یک نفر جمع شدیم...

آخرین مطالب :

No posts by Garsivaz yet.

آخرین نظرات توسط نویسنده Garsivaz