صفحه‌ی ویژه‌ی

Dr.Vahidi

آخرین مطالب :


الیسیوم


به نام تو


کعبه و سنگ بهانه‌ست که ره گم نشود


احیای نهضت ملی


زن آفریدگار است


تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید


تراژدی یک تمدن


خود بخود بت نبود تا بود آذر شکنان

آخرین نظرات توسط نویسنده Dr.Vahidi

    نطری یافت نشد.