صفحه‌ی ویژه‌ی

ACI

انجمن پژوهشگران ایران، نهادی است علمی و پژوهشی که فارغ از هرگونه برخوردهاي فكري و عقيدتي به فعاليتهای خود مي پردازد. انجمن مجموعه ايست از متخصصين ، متفکرين و پژوهشگران ايراني که در تلاش است با شناخت و بررسي مسائل و مشکلات کشور، به برنامه ريزي براي امروز و فرداي ايران بپردازد. مجموعه تلاش ها و برنامه ريزيهاي ما در بخش هاي مختلف، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد کارشناسي و تجزيه و تحليل واقع مي شوند. هزينه فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران فقط و فقط به لطف و همکاری داوطلبان و دوستداران آن پرداخته مي شود که همينجا از اين حمايت ها قدرداني مي گردد و ارج نهاده مي شود. تمامي سخنرانان تا به امروز با متقبل شدن هزينه ها با حضور خود به بار علمي فعاليتهای انجمن پزوهشگران ايران افزوده اند که از آنان نيز سپاسگزاريم.

آخرین نظرات توسط نویسنده ACI

    نطری یافت نشد.