بی‌درنگی خِرَدورزی، کشور کنونی ایران چرا نبایست تهدیدی علیه موجودیت غرب و اسرائیل باشد؟، بررسی کوتاه بر تناقضات پان…ایسم‌ها و محدوده‌شناسی اصلاحات مبهم ژئوپلتیکی هم‌چون خاورمیانه و آسیای غربی و مرکزی، و سوءاستفاده جریان تروریسم پان اسلامیستی از این قضایا و…

 

بی‌درنگی بشردوستانه برای سود ایرانیان و جهانیان!، بررسی سریع پایان به تراژدی غزه و رهایی ایران و منطقه از تروریسم پان اسلامیستی، تاکتیک رهاکردن گربه و تغییر محل صندلی چرخان مادربزرگ

 

قضیه درنگ (۳)، جمع‌بندی اولیه، پرسش اول، چگونه دگراندیش(ها) در کشور تحت حکومت اسلامی زنده بماند؟!

 

قضیه درنگ (۲)، این درنگ کنونی که موجب تبدیل ایران به افغانستان غربی خواهد شد؟!،از نسل‌سوزی و عقیم‌سازی جمعیت چندین میلیونی دگراندیشان تا تغییر بافت جمعیتی و افغانستان غربی زیر پوست نام ظاهری ایران، تکمیل پروژه‌های ضد بشری ضد ایرانی جمهوری اسلامی ولایت فقیهی و سپاهی؟

 

قضیه درنگ (۱)، ترس از دست دادن کامل و حداکثری کنترل شرایط و تاثیر در آینده، در درک چرایی تاکتیک حفظ شرایط حداقلی موجود، تا چه پیش آید در آینده (؟!)، تاکتیک‌های موقتی در ورشکستگی براندازی‌خواهان (گذارخواهان) و هواخواهان قدرت سیاسی در تقابل با دیکتاتوری و سقوط دیکتاتوری فعلی و استقرار حاکمیت دلخواه، اعم دیکتاتوری جدید جایگزین یا ادعای حاکمیت دموکراسی

 

ابرتلنگرها!، ایران و بقیه جهان در ظلمت و جنایت و فساد و انحطاط، چرا؟ چون، همه علیه حقوق بدیهی بشریت مردان تنهای ۴۰-۵۰ ساله هستند انگاری! آه این مظلومان، دامن زندگی ضد بشری جهانیان گرفته است! آن‌گاه که زنده‌مانی بشریت نیز در میان وحوش ضد بشری ناممکن می‌شود!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)