پس چند دهه فراز و نشیب اندیشه ورزی، به اقتضای طبیعت انسانی بارها مرتکب اشتباه شدم، امثال ما مردم معمولی، از بدو کودکی در معرض تعلیم و تربیت ایدئولوژی ها و عقاید مختلف هستیم، نخست تحت تاثیر تعلیم و تربیت والدین و والدینی که خود تحت تاثیر عقاید نیاکانی و وضعیت جاری جوامعی بود که در انها بودند، انبوهی از نیکی و بدی هایی که امروز بگمانیم و یا شیاد به بقین حق(؟!)، در مدارس و دانشگاه ها باز ما را بمباران عقاید کردند، در کتاب ها، در سایر رسانه ها (رادیو و تلویزیون و سینما و ویدوها و موسیقی ها و اینترنت و…)، دائما در بمباران اطلاعات درست و غلطی و مبهم بوده و هستیم.

چه عبث در صدد برساختن شخصیت خود بودیم بعنوان یکی از میان انبوه مدعیان شخصیت، اما رقابت نابرابر و بی رحمانه است میان اشخاصی از مردم معمولی با آن افرادی که غول های سرمایه و تکیه بر پشتوانه حکومت ها شرکت های مافیایی به ظاهر بخش خصوصی! هر بار تاریخ مرور می کنیم می نگریم تاریخی از شکست های پیاپی و انگار تمام نشدنی از دژخیمان منابع محدود بشری یعنی سه گانه “قدرت ثروت و موقعیت” و این مثلث اهریمنی گویا در ظاهر همیشه پیروز است، آن وقت فریب خداشاهی و شاهِ خدایی خوردند مردم معمولی و فرعونیان و قارونیان و دین سالاران یکته تازی عرصه سیاست بودند و به نام مردم بر مردم حکومت های ظالامانه و جنایتکارن و فاسدانه می کردند!، باز چرخه باطل غارت و استثمار جانی و مالی و عمری و حتی جنسی از مردم معمولی، باز هم حرامسراها و فاحشاخانه های برای عیش و نوش ثروتمندان و وابستگان حکومت هاف گاهی با حربه تقدیم زنان به کاهنان و آخوندها و انواع اسامی دین سالاران از ادیان مختلف و حرامسرهای پادشاهان و امیران و کارکنان لشکری و کشوری، شمشیر ارتداد و تقدس بر بلای سر مردم معمولی وبده هستف کشتن و قتل عمد با فریب اهانت به مقدسات دینی یا حکومتیانف دین ها عملا با توسل بر تجمیع قدرت ثروت و موقعیت رشد به ظاهر جهان شمولی دارند، به قطع می توان گفت هیچ دین در جهان گسترش نیافته مگر مستقیم به اریکه حکومت نشسته دین سالای و یا دین سالاری غیر مستقیم توسظ اربان سه گاه (قدرت و ثروت و موقعیت) از فلان دین فلان مذهب و فلان فرقه آیینی حمایت کرده است، حتی برای چند دقیق از اهل مظالعه و اندیشه درنگ کنند، یکی از همین ادیان و مذاهب وفرقه های آیین را نام ببرید که در جهان گشترش یافته به اصطلاح ادیان و مذاهب و آیین های بی اللملی شده است، از زرتشتی و بودایی و هندویی بگیر تا ابراهیمی ها و تا جدید ها، همگی گشتشان به سه گانه گانه “قدرت و ثروت و موقعیت” بوده است، سه گانه ای می دانیم با ظلم ها و جنایت ها و فسادها تجمیع شده است.

نکته: بحث فاحشه خانه و کارگر جنسی دو مقوله جدا است، مطالب قبلی به تفصیل حق کارگر جنسی و تقشش در کاهش بی عدالتی جنسی و مسئله هرزگی و آزادی روابط جنسی و سرکوب حقوق عادلانه به زن برای مردان مجرد تنها و سوءاستفاده الواط و مافیایی های تجارت سکس گفتم، حقایقی که رسانه های وابسته به سرمایه  داری تحمل انتشار ندارند! لزوم آگاهی زنان و مردان انقلاب مردمی (زن، زندگی، آزادی و جنبش مهسا) بایست بدانند که در دام سرمایه داری دین سالاران و غیر دین سالاران نیفتند، الواط هرزه می خواهند در رستای آخوندها جنبش مردمی به هرزگی کشانده با اسم رمز هرزگی برهنگی سرکوب کنند با تجمیع اقلیت باقی مانده خرمذهبی و… یکی از اهداف انقلاب مردمی، مبارزه با بی عدالتی جنسی است.

اما در مقابل بالاخره مردم معمولی این بخت داشتند بر اساس تاریخچه نوعی دیگر از حکومت یعنی فرمانروایی انجمنی که در اروپای تحت تاثیر تمدن های منقرض شده یونانی و رومی به دموکراسی معروف شده که همان فرمانروایی انجمنی در ایران زمین تاریخ باستان تمدن های منقرض شده آسیایی است، این بخت بالاخره در درگیری دو تجمیع سه گانه فرمانروایی خداشاهی و شاه خدایی (دین سالاری) و انجمنی (سکولار دموکراسی) فرصت تنفس و عرض خود برای مردم معمولی فراهم کرد، تفاوت مهم حکمرانی مردمی با حکمرانی دین سالاری (خداشاهی یا شاه خدایی) در هیمن است برای نخستین بار طی هزاره ها، بالاخره توده مرد فرصت یافتن به شکل نسبتا به دور توحش دین سالاری (خداشاهی مانند فرعونی و شاه خدای مانند کاهانی و قرون وسطایی اروپایی و…) با نیروی حیرت انگیز عمومی و رای دادن یا ندادن به نخبگان مشتاق گرفتن مقام در سه گانه قدرت و ثروت و موقعیت بالاخره امتیازات و حقوق بسیاری از بدیهیات حقوق بشری بگیرند.

نکته: امروزه چیزی به نام تمدن ها نیست، عملا یک تمدن است در جهان و آن تمدن جهانی می گویم، تمدن در اصل نه چیز صرفا و محض خوبی و نه بدی است، تمدن نموداری زندگی مادی بشری است، تمدن های کهن و باستانی همگی منقرض شده اند و این تز های ابلهانه یا متجهلانه کگفتگوی تمدن ها یا جنگ تمدن ها از بازی های متوهوانه و کاسب کاری فیلسوف های داغون و روشنفکران و برخی آخوندهای داغون تر از آنها است.

اینکه حتی تا همین دو قرن پیش در تمام جهان از کشورها موسوم به اسلامی عربی و آسیایی تا اروپایی و امریکایی و… هم نوعان ما مردم معولی شکار می کردند و به عنوان برده خرید و فروش می کردند!، اما بالاخره سرمایه داری به ابزارهای دیگری دست یافت تا به جای بهره کشی وحشیانه از نیروی مستقیم برده داری، بتواند به ثروت اندوزی و کنترل بیشتر منابع سه گانه (قدرت، ثروت، موقعیت) دست یازد، مشخصا دو عامل موجب دست شتن سرمایه داری دین سالاری و غیر دین سالاری از برده شد و این گونه در یک شوی و نمایش ادعای بشردوستانه و حقوق بشری سرمایه داری دین سالارای و غیر سالاری، برده داری لغو کرد، هر چند طبق معمول سرمیاه داری دین سالاری مقاومت کرد و در نهیات سرمیاه دارن دین سالاری نیز شیر فهم (به طور غیر خشونت آمیز) و خر فهم (به طور خشونت آمیز) شدند و فصل جدید غارت و استثمار از مردم معمولی آغاز شد، چگونه؟!

– با توسل به ازیاد جمعیت فقرا، نیروی کار حاضر و اماده در بازار بی رحمانه جستجوی کار

– دیگری اختراع ماشین بخار و در نهایت صنعتی شدن تولید

این دو عامل باعث شد سرمیاه داری بازی جدید فریب حقوق بشری راه به اندازد.

و اینجا بود سر و کله سوسیالیست ها و سپس کمونیست ها ظاهر شد

ادامه داستان بعد…

فهرست لینک های مهم

رفع سوءتفاهم چندباره درباره اصطلاح “کشور و ملت اسرائیل” و استانداردهای دوگانه و مبنای حقوق بین الملل

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009370

 

فحش جنسی (ناموسی) به زنان و مردان خانواده مبارزان آزادی خواه و دموکراسی خواه، اهانت و حمله روانی است و عملی ضد حقوق بشری

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009364

 

مگنا کارتا پیشنهاد مصالحه ملی برای جلوگیری از انقلاب سخت، آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟، انواع دیکتاتوری، (نامحدود زمانی، مادام دالعمر، دوره ای و…)، بروزرسانی و تصحیح اشتباهات، چند نکته درباره مطالب گذشته سعی دارم خلاصه وار بگویم، درباهر سوال “آیا قضیه پیشنهاد انحلال سپاه ۱۴۰۲ شبیه ارتش ۱۳۵۷ است؟

https://www.balatarin.com/permlink/2023/6/30/6009311

 

اندک سوگ نامه ای برای روزگار مستمر قربانی شدن مردم ایران!، پیشنهاد برخی موارد همبستگی برای گذار به فرمانروایی مردمی

بدرود

 

شورش کور نه!، درباره چگونگی بازخیزش و تدوام انقلاب مردمی؟، ابهام زُدایی، راه میانه؟

باز خیزید ای مردم ایران، شهریور شود ماه پایان دهی به خودکامگی، هر که به توان خود- هر چند اندک بگمانید، ولی دریا هستید گر به هم پیوندید- همبستگی و خیزش از برای برپایی فرمانروایی مردمی و دادگری، جوان و پیر و مرد و زن و زندگی و آزادی، و پاسداری از میهن و آرمانی جان فشانی قهرمانانتان، از آغاز پدیداری سرزمین نیاکانی تا اکنون و آینده همیشه…

امید و تلاش همواره بایست داشته باشیم، ناامیدی از شکست های به ظاهر، تسلیم در برابر نابودی است، هر شکستی پشتوانه پیروی بزرگ رت است، از تلاش نبایست ایستاد برای نیکی.

 

فهرست مطالب گذشته و لینک ها

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)