برای رهایی و آزادی و دمکراسی و عدالت و حقوق بشر

Freedom & liberty for Democracy & Justice & Human rights

 

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

 

فهرست خطرات ضد بشری
هشدار نابودی ایران و جهان توسط مافیای داخلی: فورا “پلان ج” اجرا شود، خطاب به نیروهای و حتی مجتبی خامنه‌ای و هر کسی در توانش هست کودتای ملی انجام دهد و…

 

هشدار نابودی ایران و جهان توسط مافیای داخلی: فورا “پلان ج” اجرا شود، خطاب به نیروهای و حتی مجتبی خامنه‌ای و هر کسی در توانش هست کودتای ملی انجام دهد و…

مافیای فاسد اقتصادی
صلح حقیان: اهریمن مافیا، می‌خواهد دلار ۴۰ هزار تومان کند حتی به بهای نابودی ج.ا و کشور و ملت ایران و …

https://www.tribunezamaneh.com/archives/329842

 

صلح حقیان: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

صلح حقیان: کشورملت ایده‌آل، کشورملت واقعی؟! نکاتی درباره سوءتفاهمات ملی-جهانی

ایران متحد
صلح حقیان: چگونگی پارادوکس حق اللهی با حق الناسی؟!، انحطاط اخلاقی_اجتماعی سیاسی‌بازان در بین احتمالا بیش از اکثریت قاطع در ایران و جهان!

https://www.tribunezamaneh.com/archives/329671

بار دیگر به خوانش و تعمق همگان به مطالب مهم قبلی را دعوت می‌کنم:

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)