مرگ نازلی اثری است که به تازگی توسط شاهین نجفی منتشر شده است. شاهین درباره این اثر جدید خود نوشته است که: مرگ نازلی را شاملوی بزرگ در سال ۱۳۳۳ برای وارطان سالاخانیان سرود. وارطان در سال ۱۳۳۲ شکنجه شد و مقاومت کرد و در انتها جان بی جانش در جاجرود انداخته شد.شاملو با انتخاب نام نازلی از سد سانسور گذشت وواطان را به اندازه تمام زنان و مردان آزادی خواه تکثیر کرد. ما این شعر و موسیقی را به آیدا شاملو، وارث حقیقی و یار عاشق شاعر سرافراز سرزمین مان تقدیم کردیم . یار عاشقی که شاعر ما را در اوج و حضیض های زیست پرغرورش تنها رها نکرد و آن هنگام که انگشت افترای کوتاه قامتان تهی مغز، پاکی آسمان شاعر را به وقاحت نشانه رفته بود ،تنها او بود که آغوشش اندک جایی بود برای زیستن .اندک جایی برای مردن شاعر. نازلی طنین صدای دردمند و به خون نشسته ی کسانی ست که شرافت انسانی خویش را نفروخته و ستم را به نظاره ننشستند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com