مجموعه داستان «به سوی آزادی» نوشته محمد ذوقی

سه شنبه, ۲۹ام آبان, ۱۳۹۷

اضافه شده توسط نویسنده مطلب: محمد ذوقی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

از متن کتاب:

شـغل آرامـی داشـتم. در اینترانـت سـازمانی چندهزارنفـره بـا خانواده‌هایـی کـه هــرروز یکیشــان میمــرد، پیــام تســلیت میگذاشــتم. ســاعت‌های زیــادی بــه پیام‌هایــم اندیشــیده بــودم. بــه کلمــات قصــاری متنــوع و تســلیت‌گویی‌هایی متفــاوت. مرگ‌خوانی‌هایــی جــذاب بــرای کارمنــدان. امــا ایــن خلاقیــت را بیشتـر بـرای خـودم در کار مـی‌زدم. بـرای آزادی از ایـن بندگـی حقارتبـار. ایـن وعـده‌ی هـگل بـود و مـن بـه آن ایمـان داشـتم. هرکـدام از اجـزای پیـام تسـلیتم بسـتر خلاقیتـی بـود و گریزگاهـی بـه سـوی آزادی:

روی تصویر کلیک کنید و کتاب را دانلود کنید

 

 

کتاب‌های دیگری از همین نویسنده:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ, مطالب برگزیده, هنر, پیشنهاد ما

برچسب‌ها: | | | | | | |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.