مقدمه: 

این مجموعه یک بار در دهه‌ی هشتاد، و در زمانه‌ی شلتاق پرخشم معجزه‌های هزاره‌ی سوم از سوی نشر ققنوس تحت عنوان «آن زن» به اداره‌ی سانسور رفت و غیر قابل چاپ دانسته شد و باری دیگر در دهه‌ی نود و در زمانه‌ی پرمهر فرشته‌های اعتدال به همراه چند داستان دیگر و تحت عنوان «نیوزیلند» از سوی نشر روزنه بخت خود را در همان اداره‌ی کذایی آزمود و باز هم  همان داغ را خورد. 

حال کم و بیش بعد از ده سال این کتاب فرصت یافته تا خود را فارغ از هراس راهزنان سانسور، در  وب‌سایتی که به‌راستی دلمشغول اندیشه و مداراست به خوانندگان عرضه دارد و چه نیکو عاقبتی. 

روی تصویر کلیک کنید و کتاب را دانلود کنید

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)