نکتۀ اول: اختلاف درآمد (بین فقراء و دیگران) سرانۀ ملی ایران به جیب چه کسانی می‌رود؟

*****

های‌تِک: نکته‌های تکنولوژی سطح بالا

*****

اقتصاد ایران قربانی چیست؟!

*****

پیچیدگی‌های اقتصاد و بی سوادی سیاستمداران

*****

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)