بایگانی

زندان مرکزی خرم آباد (پارسیلون)

اعدام یک زندانی در خرم آباد

زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد)

اعدام دو زندانی در کرمانشاه

زندان مرکزی ارومیه (دریا)

اعدام دست‌کم سه زندانی در ارومیه

کیومرث ضرغامی

اعدام یک زندانی در سقز

زندان مرکزی رشت

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی رشت

زندان مرکزی رشت (لاکان)

اعدام دو زندانی در رشت

اعدام

اعدام سه زندانی در شیراز

زندان مرکزی ایلام

اعدام یک زندانی کرد در ایلام

زندان مرکزی ارومیه

اعدام یک زندانی در ارومیه

حمید رحیمی

اعدام یک زندانی کرد در سنندج

اعدام یک زندانی در سنندج

زندان مرکزی ارومیه

اعدام سه زندانی در ارومیه

زندان راویمه

اعدام یک زندانی در ارومیه

اعدام

اعدام یک زندانی در نیشابور

زندان مرکزی گرگان

اعدام یک زندانی در گرگان

زندان مرکزی قزوین

اعدام دو زندانی در قزوین

اعدام یک زندانی در زنجان

زندان مرکزی تبریز

اعدام دو زندانی در تبریز

زندان رجایی شهر کرج

اعدام دست‌کم یک زندانی در رجایی شهر کرج

اسماعیل کچلانلو

اعدام یک زندانی در ماکو

زندان مرکزی قزوین

اعدام یک زندانی در قزوین

زندان سلماس

اعدام دو زندانی در سلماس

امید کریمی

اعدام یک زندانی در اصفهان

زندان مرکزی ایلام

اعدام یک زندانی در ایلام

زندان مرکزی رشت (لاکان)

اعدام دو زندانی در رشت

اعدام

اعدام دو زندانی در شیراز

اعدام یک زندانی در گرگان

زندان یاسوج

اعدام یک زندانی در یاسوج

ابوالفضل حلوائی (ساداتیان)

اعدام یک زندانی در اصفهان

سعدالله کریمی سرینی

شمار اعدام شدگان در کرمانشاه به دو تن افزایش یافت