بایگانی

سازمان حقوق بشر ایران

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در زندان قزل‌حصار

زندان مرکزی ایلام

اعدام دو زندانی در ایلام؛ افزایش شمار اعدام شدگان به سه تن

زندان مرکزی ایلام

اعدام یک زندانی در ایلام

زندان سپیدار اهواز

اعدام یک زندانی با اتهام «محاربه» در اهواز

اعدام

اعدام یک زندانی بلوچ در چابهار

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم دو زندانی جهت اعدام در قزل‌حصار کرج

زندان مرکزی کرج (ندامتگاه)

انتقال دست‌کم یک زندانی جهت اعدام در کرج

اعدام

اعدام یک زندانی در سبزوار

زندان قزل‌حصار کرج

اعدام دو زندانی در قزل‌حصار کرج؛ شمار اعدام‌ها به چهارتن افزایش یافت

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم پنج زندانی در زندان قزل‌حصار کرج جهت اعدام

اعدام

اعدام دو زندانی بلوچ در جیرفت و زاهدان

مهدی بخشنده

اعدام یک زندانی در گنبدکاووس

علی شیرزاده

اعدام یک زندانی در تبریز

مهدی مصور

اعدام ۶ زندانی در قزل‌حصار کرج؛ شمار اعدام‌ها به ۹ تن افزایش یافت

شهباز لطیفی سرینی

اعدام دست‌کم یک زندانی در کرمانشاه

زندان مرکزی ارومیه

انتقال دست‌کم ۵ زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در ارومیه

آرمان بابازاده‌عیان

اعدام یک زندانی در سلماس

زندان مرکزی بندرعباس

اعدام یک زندانی در بندرعباس

زندان قزل‌حصار کرج

انتقال دست‌کم ده زندانی در زندان قزل‌حصار کرج جهت اعدام

زندان مرکزی کرمانشاه

اعدام یک زندانی در کرمانشاه

زندان سراوان

اعدام یک زندانی بلوچ در سراوان

علیرضا

اعدام یک زندانی در اصفهان

زندان مرکزی زنجان

اعدام یک زندانی ۶۲ ساله در زنجان

شهرام علی‌عباسی

اعدام یک زندانی در گرگان

زندان مرکزی تبریز

اعدام یک زندانی در تبریز

زندان مرکزی کرمان

اعدام یک زندانی در کرمان

زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد)

اعدام یک زندانی در کرمانشاه

زندان مرکزی ارومیه

اعدام یک زندانی در ارومیه

زندان قزل‌حصار کرج

قزل‌حصار کرج؛ انتقال ۱۰ زندانی به سلول انفرادی جهت اعدام