صفحه‌ی ویژه‌ی

Dr. H. Bolouri

آخرین مطالب :


مفهوم اطلاعات


شکل‌‌گیری و چرخیدن اجرام کیهانی


چرا اجرام کیهانی می‌چرخند؟


آیا کیهان سه‌بُعدی است؟


گرانشِ آنتروپیک – ترمودینامیکِ فضازمان                                                                   


آیا کیهان یک هولوگرام است؟


آیا کیهان یک سیاه‌چاله است؟


کیهانِ کوانتومی – منشاء هستی


محدودیت‌‌های علمِ فیزیک


کیهان‌‌شناسی کوانتومی Quantum cosmology


گرانشِ کوانتومی


خلاء و ساختار آن


کیهاشناسی کلاسیک – Classical cosmology


مهبانگ و پیدایش کیهان – پیش از مهبانگ چه بود؟ مهبانگ در کجا بود؟


سرشت احتمالی ـ آماری قوانین طبیعی – The Probabilistic- statistical nature of natural laws


معنای مفهوم در قوانین طبیعی (The concepts in natural laws and their meaning)

آخرین نظرات توسط نویسنده Dr. H. Bolouri

    نطری یافت نشد.