پس از قلع و قمع گسترده کاندیداهای پیشنهادی ملت توسط شورای نگهبان، اصلاح طلبان راهی جز ادامه مبارزه با استفاده از سربازان بر جای مانده اشان با ژنرالهای تمامیت خواه نیافتند. حیرت آور اینکه با وجود نبرد نابرابر، مردم در این کارزار موفق شدند خود سردمداران شورای نگهبان را که نگرش و منش توهین آمیزی نسبت به آنها داشتند حذف کنند. آنچه موجب شعف بیش از پیش مردم شد حذف ایدیولوگ های داعش پرور تمامیت خواهان بود که در عمل قصد داشتند کما فی السابق این انتخابات را نیز تبدیل به میتینگی جهت تحقیر ملت کنند. اما اصلاح طلبان با هوش و زکاوتی که بکار گرفتند این انتخابات را تبدیل به یک “رفراندوم” بزرگ کردند. حاکمان هم اگر انضمامی فکر کنند – و نه انتزاعی – در این توهم نخواهند بود که حضور قابل توجه و رای مردم به معنای تایید حکومت آنهاست. در واقع مردم در این رفراندوم یک “نه” بزرگ به تمامیت خواهان که با روشهای غیر متعارف در صدد کنترل مردم و افکار و زندگی آنها هستند گفتند. علاوه بر این ۴۰% واجدین شرایطی هم که رای ندادند این پیام را منتقل کردند که “به هیچ عنوان” و تحت هیچ شرایطی نظام را قبول ندارند. البته بنظر می رسد که درصد قابل توجهی از کسانیکه رای دادند هم نظام را قبول ندارند. دلیل آن هم از نتیجه آرا مشخص است: آنها رای سلبی دادند چرا که گزینه دیگری نداشتند.
ملت ایران امیدوار است که سردمداران نظام مجددا اشتباه شاه و ساواک را تکرار نکنند و به خواسته های به حق آنها که  در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود گردن بنهند:
۱.اجازه نظارت موثر نمایندگان ملت بر رهبری
۲.  ایجاد فضای باز سیاسی
۳. آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز و
۴. ایجاد تعامل مثبت و سازنده با دنیای متمدن غرب از جمله آمریکا.
در خاتمه لازم به یاد آوری است که  نتایج این انتخابات تقلب گسترده در انتخابات ۱۳۸۸ به ویژه در تهران را هم به ما یاد آور شد.

منابع
مردم، شورای نگهبان و گله دار آمریکایی
http://www.nedayeazadi.net/۱۳۹۴/۱۱/۱۷۸۳۲

ترعیب، بازداشت و شکنجه دکتر محمد حسن حسینی توسط سپاه پاسداران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)