46_n983_nروز دو شنبه۹شهريور ۹۴ با خبر شدم كه از طرف سپاه ۵نفر به خانه هاي اقاي بهلولي واقاي نيكنژاد در تهران رفته وپس از بازديد خانه همكاران معلم ما را بازداشت كرده و مقداري از وسائل را نيز برده اند..نمي دانم به مناسبت اول مهر بگير وببند شروع شده است يا به مناسبت انتخاباتي كه در اسفندماه در پيش است.

بي مناسبت نيست كه خاطره اي ازاعتصاب دانشجويان دانشكده ي كشاورزي اروميه بگويم.در ار ديبهشت ۵۴ دانشجويان اعتصاب بسيار بزرگي راه انداختند كه دو نفر را اخراج و دو نفر را كه يكي خودم بودم دو ترم وسه نفر را يك ترم از دانشگاه محروم كردند .و از ما ساواك خواست كه شهر را ترك كنيم.انهاييكه به داخل رفتند باز اعتصاب را ادامه دادند.تعداد ديگري محروم نكردند اما اجازه ندادند كه به داخل دانشكده بروند وباز انهاييكه به داخل رفتند اعتصاب را ادامه دادند.خلاصه به سي نفر رسيده بودند كه باز به اعتصاب ادامه دادند تا به تير ماه وپايان ترم رسيد وامتحانات را شروع كردند.اقايان سپاهي فكر نان كنيد كه خربزه اب است.راه برو بي راه مرو هرچند كه راهت دور شه بار كج به منزل نمرسد اين جهان كوه است وفعل ما ندا سوي ما ايدنداها را صدا -الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم حكومت با كفر باقي مي ماند ولي با ظلم نه.قانون سوم نيوتن عمل وعكس العمل.–عكس سمت چپ اقاي محمد رضا نيكنژاد و راست اقاي مهدي بهلولي هستند.

درهمین رابط کمیته حمایت از شاهرخ زمانی طی بیانیه خود  ازادی معلمان دستگر شده را در کنار سایر معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی خواستار می باشد

بیانیه ۱۲۹
معلمان می رزمند ، حکومت اسلامی میلرزد.

باز هم نمایندگان مبارز معلمان را دستگیر کردند!!!

محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی دو نغر از نمایندگان معلمان را دیروز صبح دوشنبه نهم شهریور ماه دستگیر کردند، ماموران حافظ امنیت مولتی میلیادر های دزد و اختلاس گر حاکم در جمهوری اسلامی در جهت انجام وظایف حفاظت از رهبر دزدو بقیه غارتگران نظامی – روحانی به خانه محمد رضا نیک نژاد از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان مستقل ریخته و اقدام به دستگیری این دو نماینده مغلمان کردند. ماموران با حکم شعبه دو بازپرسی اوین (مقدس اردبیلی) اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه همچون رایانه و گوشی همراه و دستگیری آنها کرده اند. از محل نگهداری این دو معلم خبری در دست نیست. در تیر ماه کذشته نیز اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان بازداشت و هم اکنون در زندان اوین به سر می برد. رسول بداقی،باغانی و علیرضا هاشمی ، عبدالرضا قنبری و … از دیگر معلمان و نمایندگان آنها هستند که هم اکنون به اتهام فعالیت های صنفی وسازمان دهی اعتراضات معلمان در زندان به سر می برند.

0291_n
طی سی وهفت سال حکومت ددمنشانه و دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه داری هر فردی یا نماینده تشکلی حق خود را خواسته است ماموران وزارت اطلاعات ، سپاه و دیگر ماموران اقدام به دستگیری او کرده اند و قضات وامدار و حافظ منافع حکومت دزد و رانت خوار و اختلاس گر آنها را محاکمه و زندانی کرده است ، و در طول عمر ننگین حکومت اسلامی هیچ گروه و طبقه ای و لایه و قشری در امان نبوده و نیست و امروز ها که معلمان اقدام به مبارزه برای گرفتن حقوق خود و دیگر زحمتکشان کرده اند مورد بیشترین هجوم قرار گرفته اند. حکومت جمهوری اسلامی بار ها ثابت کرده است که زبان خوش نمی فهمد و باید با گسترش اعتراضات و سراسری کردن مبارزه آن را مجبور به قبول گفته و خواسته های به حق کارگران و معلمان کرد .
معلمان ، کارگران ، پرستاران و … تنها راه کسب مطالبات خود و به پیروزی رساندن اعتراضات، همبستگی و مبارزات سراسری و متشکل شدن در فدارسیون و کنفدراسیون سراسری و حزب انقلابی طبقه کارگر است ، از شما می خواهیم ضمن سازماندهی اعتراضات گسترده برای آزادی نمایندگان معلمان ، کارگران و دیگر زحمتکشان با برنامه ریزی دقیق و ایجاد هیت های موسس اقدام به تشکیل فدارسیون و کنفدراسیون سراسری کنید .

معلم زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۱۰/۶/۱۳۹۴

http://www.chzamani.blogspot.ca/2015/09/129.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)