46_n983_nروز دو شنبه۹شهریور ۹۴ با خبر شدم که از طرف سپاه ۵نفر به خانه های اقای بهلولی واقای نیکنژاد در تهران رفته وپس از بازدید خانه همکاران معلم ما را بازداشت کرده و مقداری از وسائل را نیز برده اند..نمی دانم به مناسبت اول مهر بگیر وببند شروع شده است یا به مناسبت انتخاباتی که در اسفندماه در پیش است.

بی مناسبت نیست که خاطره ای ازاعتصاب دانشجویان دانشکده ی کشاورزی ارومیه بگویم.در ار دیبهشت ۵۴ دانشجویان اعتصاب بسیار بزرگی راه انداختند که دو نفر را اخراج و دو نفر را که یکی خودم بودم دو ترم وسه نفر را یک ترم از دانشگاه محروم کردند .و از ما ساواک خواست که شهر را ترک کنیم.انهاییکه به داخل رفتند باز اعتصاب را ادامه دادند.تعداد دیگری محروم نکردند اما اجازه ندادند که به داخل دانشکده بروند وباز انهاییکه به داخل رفتند اعتصاب را ادامه دادند.خلاصه به سی نفر رسیده بودند که باز به اعتصاب ادامه دادند تا به تیر ماه وپایان ترم رسید وامتحانات را شروع کردند.اقایان سپاهی فکر نان کنید که خربزه اب است.راه برو بی راه مرو هرچند که راهت دور شه بار کج به منزل نمرسد این جهان کوه است وفعل ما ندا سوی ما ایدنداها را صدا -الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم حکومت با کفر باقی می ماند ولی با ظلم نه.قانون سوم نیوتن عمل وعکس العمل.–عکس سمت چپ اقای محمد رضا نیکنژاد و راست اقای مهدی بهلولی هستند.

درهمین رابط کمیته حمایت از شاهرخ زمانی طی بیانیه خود  ازادی معلمان دستگر شده را در کنار سایر معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی خواستار می باشد

بیانیه ۱۲۹
معلمان می رزمند ، حکومت اسلامی میلرزد.

باز هم نمایندگان مبارز معلمان را دستگیر کردند!!!

محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی دو نغر از نمایندگان معلمان را دیروز صبح دوشنبه نهم شهریور ماه دستگیر کردند، ماموران حافظ امنیت مولتی میلیادر های دزد و اختلاس گر حاکم در جمهوری اسلامی در جهت انجام وظایف حفاظت از رهبر دزدو بقیه غارتگران نظامی – روحانی به خانه محمد رضا نیک نژاد از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان مستقل ریخته و اقدام به دستگیری این دو نماینده مغلمان کردند. ماموران با حکم شعبه دو بازپرسی اوین (مقدس اردبیلی) اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه همچون رایانه و گوشی همراه و دستگیری آنها کرده اند. از محل نگهداری این دو معلم خبری در دست نیست. در تیر ماه کذشته نیز اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان بازداشت و هم اکنون در زندان اوین به سر می برد. رسول بداقی،باغانی و علیرضا هاشمی ، عبدالرضا قنبری و … از دیگر معلمان و نمایندگان آنها هستند که هم اکنون به اتهام فعالیت های صنفی وسازمان دهی اعتراضات معلمان در زندان به سر می برند.

0291_n
طی سی وهفت سال حکومت ددمنشانه و دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه داری هر فردی یا نماینده تشکلی حق خود را خواسته است ماموران وزارت اطلاعات ، سپاه و دیگر ماموران اقدام به دستگیری او کرده اند و قضات وامدار و حافظ منافع حکومت دزد و رانت خوار و اختلاس گر آنها را محاکمه و زندانی کرده است ، و در طول عمر ننگین حکومت اسلامی هیچ گروه و طبقه ای و لایه و قشری در امان نبوده و نیست و امروز ها که معلمان اقدام به مبارزه برای گرفتن حقوق خود و دیگر زحمتکشان کرده اند مورد بیشترین هجوم قرار گرفته اند. حکومت جمهوری اسلامی بار ها ثابت کرده است که زبان خوش نمی فهمد و باید با گسترش اعتراضات و سراسری کردن مبارزه آن را مجبور به قبول گفته و خواسته های به حق کارگران و معلمان کرد .
معلمان ، کارگران ، پرستاران و … تنها راه کسب مطالبات خود و به پیروزی رساندن اعتراضات، همبستگی و مبارزات سراسری و متشکل شدن در فدارسیون و کنفدراسیون سراسری و حزب انقلابی طبقه کارگر است ، از شما می خواهیم ضمن سازماندهی اعتراضات گسترده برای آزادی نمایندگان معلمان ، کارگران و دیگر زحمتکشان با برنامه ریزی دقیق و ایجاد هیت های موسس اقدام به تشکیل فدارسیون و کنفدراسیون سراسری کنید .

معلم زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کارگر زندانی آزاد باید گردد

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۱۰/۶/۱۳۹۴

http://www.chzamani.blogspot.ca/2015/09/129.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)