ای واژه ها ! بهار مرا منتشر کنید
مضمونِ روزگارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

در صبح ِ شاعرانه ترین شاخسار ِ سبز
اقرار ِ سایه سارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

ای برگهای منتظر ِ نشر ِ آفتاب !
جاری یِ جویبار ِ مرا منتشر کنید

□ □ □

چشمش کجاست؟ تا که دلم تازه تر شود
دیدارِِ بی قرارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

در شورِ شادمانه ی سنتور ِ سرنوشت
این زار زار ِ تارِِ مرا منتشر کنید

□ □ □

زخم ِ هزار خاطره بر سینه ام نشست
تصویر ِ سوگوار ِ مرا منتشر کنید

□ □ □

مهمانِ مهربانی ی دستم برنج بود
ایثار ِ خوشه زارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

آئینه اش تمام ِ تماشای من شده ست
گلگشتِ شعله بارِ مرا منتشر کنید

□ □ □

گلواژه های سبز! بهارم کنید وُ یا-
منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنید 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)