آرمین نیکنام – آمریکا خودِ شورویِ عصر حاضر است! کشوری که با تمام فشاری که به واسطه‌ی زورش می‌تواند وارد کند، به ارعاب و امتیازگیری و گروکشی از سایر سرزمین‌ها می‌پردازد! رایی که دیشب به «عدم طرح فلسطین به عنوان یک کشور» داده شد و تمام رای‌های دیگر اطراف آن هم، نشان‌دهنده‌ی تمام کثافت نهفته پشت این سیستم بود و نخاله‌های خنده‌دارش، جمهوری چک و «پاناما» نیز چشم‌هایشان را بستند و گفتند: «نه!».
زمانی که «چگوارا» به سازمان ملل رفت و در نطق نماینده‌ی پاناما، مورد حمله‌ی وی قرار گرفت؛ در هنگام سخنرانی رو به او گفت: «با من دوست باشید، نیاز نیست اینقدر رسمی با من برخورد کنید. مرا مثل همه‌ی مردم [چه] صدا بزنید!» پاناما هنوز همان لجنزار آمریکاست و چک، از زیر دستیِ شوروی به زیردست آمریکا افتاده است! آمریکا رای «نه» داد و این رای نه، میخ آخر بر تابوت دموکراسی خواهی‌ای بود که دلقک‌های امروز عرصه‌ی سیاسی ما روی دوششان گرفته‌اند و برای به مقصد رساندنش، به آتش جنگ و تحریم فوت می‌کنند! کاشکی ما که تاکنون در قطعنامه‌هایی که منجر به تحریم‌ها می‌شد، آمریکا را نشناخته بودیم، این یکبار بشناسیمش!
امروز هم خبر رسیده است که «کانادا»، کشور حافظ صلح که همیشه در همه‌ی دعواهای خیمه‌شب بازی سیاست انحصاری و پایان تاریخی، میانجی خوش‌اخلاق و مودبیست که طرفین دعوا را به منطق دعوت می‌کند؛ امروز سفیرهایش را از شش درصد باقی مانده از اراضی فلسطینی و همچنین از سازمان ملل، فراخواند. هیلاری کلینتون رای مثبت دیشب را «ناامید کننده و کارشکنانه» دانست و ماریو مونتی، نخست وزیر محترم ایتالیا نیز پس از تصمیم به تغییر رای‌اش ، از «نه» به «آری» به نتانیاهو تلفن کرد و ضمن اینکه بابت این رای از وی دلجویی کرد(!) خود و ایتالیا را متعهد به تمامی عهدنامه‌هایی که با دولت فخیمه‌ی صهیونیستی منعقد کرده‌استْ خواند.

این‌ها همه پرده‌هایی از سیرک سیاست جهانیِ پایان تاریخی در این چند ساعت اخیر است.
باشد که رستگار شویم!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)