صبح امروز پنجشنبه ۹ آذرماه، ماموران امنیتی به منزل آقای اکبر پورحسینی شهروند بهائی سمنان مراجعه و سپس به مغازه ی ایشان رفته و تمامی اجناس مغازه (عینک ها) را از داخل مغازه ی ایشان جمع آوری کردند.

طبق گزارشات رسیده به جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ، هم اکنون (لحظه ی درج خبر)  نیز ماموران امنیتی در حال جمع آوری و غارت اجناس مغازه ایشان و بارگزاری در داخل نیسان هستند.
پیشتر آقای اکبر پورحسینی به ۲ سال و ۲ ماه حکم تعزیری محکوم شده بودند که حکم ایشان در مرحله تجدید نظر قرار دارد.
خاطر نشان می گردد که این دومین بار در سال ۹۱ است که منزل و مغازه ی ایشان مورد هجوم مامورین امنیتی قرار می گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)