نسخه رایگان کتاب «خدا و انسان در گودر» تالیف مهدی جامی برای مدت محدود از طریق کتاب گوگل قابل دسترسی است. این دسترسی از طریق ناشر این کتاب H&S Media ایجاد شده است.

لینک‌های دسترسی:

لینک اول

لینک دوم

 لینک سوم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)