اعدام نە !
اعدام قتل عمد دولتی است.
سامان نسیم را نباید اعدام کنند!
سامان نسیم در زمان دستگیری ١٧ سال سن داشتە است.
سامان نسیم زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ساعت ۲ ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، به همراه ۵ زندانی دیگر ، علی و حبیب افشاری، یونس آقایات ، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری را به بند انفرادی منتقل کردند!

NIMA 1

NIMA 2

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)