اکبر گنجی شاهکاری کرد این بود سواستفاده ولایی ها شیعه نما رسوا کرد.. یعنی برخلاف حکومت ج.ا بویژه قماش مصباحیون و داعشی های شیعه نمای پایداری، اساس وقتی خود امام زمان صلاح نداست ظهور کند، این کاسه داغ تر آش شدن ولایی ها چرا با یک حکومت استبدادی به نام شیعه ملت ایران از دین و شیعه برگدانند و بدتر صهیونیست ها شدند و به عبارتی سوپر صهیونیست شدند!

سوپر صهیوینست های تندروهای اصول گرا و ریاکاران دروغ مردم سالاری دیکری بجای حکمرانی مردمی (سکولار دمکراسی) امروزه موجب فقر و مافیا و عقیم شدن نسلی ایران شده است.


اگر امریکا یک جو عقل و شرافت داشته باشد اول تحریم کالاهایبشردوستانه بی قید و شرط لغو کند و سپس به سرعت برجام احیا کند و لااقل تا انتخبات ۲۰۲۴ توافق موقت کند.

برخلاف ادعاها اگر بایدن برجام احیا کند قطعا پیروز خواهد شد در انتخبات ۲۰۲۴ و اگر به همین وضع ادامه یابد چه بسا تندروها خامنه ای کنار زده و ایران به بدتر کره شمالی کنند، دقت کنید ایران هیچ وقت به ضعیفی کره شمالی نخواهد شد و اگر تندروها یاپداری کودتا ضد بشری و ضد ایرانی شان تکمیل کنند به سمت بمب اتمی می روند. تنها راه کودتا و شبه کودتا علیه تندروها و روی کار آمدن یک حکومت پادشاهی نمادین و عنوان همزانی شاه و رئیش جمهوری نمادین یکی شپاهیان میان رو یا مجتبی است و نخست وزیر فرمانده کل قوا و حکمرانی مردمی و سکولار دمکراسی


 

دشمن تمام ملت ها فقر است نه امریکا

حسن اشکوری: خوانش وارونه تاریخ اسلام، پاسخی به عطاءالله مهاجرانی

https://news.gooya.com/2023/06/post-76768.php

 

تاوان اشتباه منتقد چیست؟

 

 

 

چه کسانی باعث عقیم شدن ملت ایران می شوند؟!

 

 

پیشنهاد کپی عفو و کپی وقف، ننگ بر این چنین طبقه متوسطی، ننگ بر نظام مافیایی جنایتکار و ظالم فاسدی که …

مطالب متعددی درباره این مسائل و راه حل های پیشنهادی در ارسال های قبلی لینک هایش موجود است.

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)