این روزها باز ادا و اطوار تزهای ورشکسته مارکسیستی و کاپیتالیستی مد شده است، سخن از طبقه متوسط و بورژوازی و این طبقع متوسط سرچشمه جوشان تولید نخبگان و چه بسا آزادگان هستند!، کدام طبقه متوسط؟!

انبوه اباطیل، قطعا بسیار بیشتر از شش تایی است فلان اکانت گفته، یکی اباطیل رایج اصلاح طبقه متوسط است، امروزه به وضوح طبقه انگلی از برساخته نظام شیطانی معلوم است، آخوندیست ها بعنوان مقلدین چیره دست سوداندوزی که هر چیزی احساس کنند فایده ای برای ماموریت پان اسلامیستی شان (پان اسلامیسم = پان عربیسم پنهان) دارد آن را به خدمت گرفته و از بخشی از آن بهره می برند، در سنت تقلیدی اینها از منجنیق تا موشک، از شربت گل گاو زبان تا داروهای صنعتی، از علم سنتی تا علم تجربی و هر آنچه که برایشان مفید باشد بکار می برند، اگر بتواند می دزدند و اگر نتوانند می خرند، به قانون کپی رایت اعتقادی ندارند و به همین دلیل یک ملت آلوده نقض کپی رایت کردند.هر چند مشکلات ناشی کپی رایت جدی است، سوءاستفاده کارل های صنعتی و اقتصادی از کپی رات و ایجاد انحصار و محرومیت و گرانی تا تحریم نمونه های براز این کپی رایت فعلی است، طی سال ها جنبش کپی لفت کمی از این مصائب کاسته، اما جنبشی دگیری مط طلبد برای اصلاحات در تغییر ساختار ضد حقوق بشری کاپیتالیسم و دنیاپرستی، گرچه می خواستم آن را در مطلبی جاگانه منتشر کنم، اما شرایط شاید اجازه ندهد مفصل فرصتی به دست دهد، وگرنه قصد داشتم مطلبی مهم درباره پیشنهاد به راه افتادن تحت عنوان کپی عفو/کپی وقف منتشر کنم و از همه اصحاب و بزرگان و فعال اقتصادی دعوت کنم به راه انداختن این جنبش، جنبشی می تواند هم بخشی مصائب کپی رایت برطرف کنم و هم این بلای احساس گناه و احساس دزدی کردن از فرودستان بگیرد!، اینکه فرودستان از نسخع های قدیمی ویندوز و سایر برنامه های کاربردی به رایگان و حتی بدون مجوز از مایکروسافت و سایر شرکت ها بتواند کپی کنند و اینکه اگر بزرگان اقتصادی جهان این قضیه پیشنهاد مرا بکار برند چه خدمت بزرگی به بهبود حققوب شر و حتی درامدهای مالی خودشان کرده و از انحطاط و ابتدال بیشتر بشری جلوگیری خواهند کرد. 

 

مهندسی معکوس به تمام خیرات و فوایدی دارد از جمله شکستن تحریم تا انحصارگریی امپرالیستی های مختلف، یکی کارهای همراستای ایدوئولوژی آنها است.

احتمالا یکی تقیلدهای بسیار آخوندیست ها، تقلیذد از قسمت های به ظاهر مفید برای نظام و حکومتشان است، تقلید شیوه “تیول داری” و فئودالیسم و شوالیه سازی قرون وسطایی اروپایی ها، یکی از منابع نحوه منحط کشورداری مبتذل و ضد بشری شان است.

اینکه بخش های مختلف منابع محدود ملی یعنی سه گانه “قدرت و ثروت و موقعیت” بین سران و رئوس مفت خور و حرام لقمه خودی ها(یعنی خودی از قشرها و صنوف آخوندها، نظامیان، سیدها، بروکرات ها حکومتی و کارمنذان حرام لقمه و سایر اعضای دزدخانه ایران) تقسیم کردند، حجم عظیم دزدی ها نشان می دهد که بایست در اتفاقی بودن این ابرفسادها شگ کرد و احتمال قریب به یقین داد که عمدی است.

حکومت ج.ا آخوندیستی -از نظر منافع ملی و عمومی- یکی از مضرترین و مبتذل ترین و منحط ترین شیوه های کشورداری اتخاذ کرده در این چند دهه، بوجود آمدن طبثات انگلی متوسط و فرادستان حرام لقمه ای در اوج تحوش تحریم اجنبی و خودتحریمی داخلی، وحشیانه ترین و حرامی ترین شیوه های غارت طبقات مزدبگیر و کارگر و فقرا و فرودستان رویه اهریمین خود کرده است.

اینکه هیچ حد و مرزی برای غارت و چپاول نمی بینند، طبقه متوسط دست ساخت آخوندیسم، در کنار انواع شیوه های حرام لقمکی کسی مال مانند رانت و احتکار و کم فروشی و انحصار و انواع دزدی ها دیگر، سقفی برای دزدی از نوع گران فروشی برای خودش قائل نیست، بلکه کف قیمت فروش دزدخانه ایران قیمت ارز گذاشته و این قیمت ارز هم کاملا حبابی و با اصطلاحات مزخرفی چون انتظارات تورمی در حال توجیه سازی دزدی طبقات متوسط و فرادست حکومتی از جسیب فقرا است. قیمت ارز غیر واقعی است و بسیار گران تر نرخ واقعی است حتی با این دزدی چاپ پول حکومت، دزدی حکومت با چاپ پول بدون پشتوانه، قطعا یکی سر علت های سایر دزدی ها است، دزدخانه ج.ا در ایران اطاق های بزرپی دارد یکی از اطاق های بانک ها هستند. بانک دزدان قهار وبی رحم هستند. کارتل ها و مافیای و خرده مافیایی ها از بنگاه املاک و بسار بفروش ها و حتی کسبه بگیر تا سر دستان حرامی عمده فروش و رئوس نظام مافیایی. انها یک ویژگی بسیار واضح مشترک دارند، هیچ حدی برای غارت مانند گران فروشی وتورم خورای ندارند و هیچ حدی برای ثروت اندوزی از از مال حرام، آنها بعد از چند تریلیون یورو دزدی از اموال ملت ایران هنوز سیر نشده اند، با وجودی که برای نسل ها بعد از خود جمع کرده اند و تا نسل ها بعدشان بدون هیج زحمتی می توانند مفت خوری کنند، اما سیرمانی ندارند.

گویا تنها مرگ، موجب می شود اعضای این فرقه تبهکار مافییا و خرده دزدهای طبقاتی اش از دزدن و غارت از فرودستان و اموال عمومی فرودستان ایران دست بکشند!

این جماعت حرامی، به چیزی به نام تورم متوسط اعتقادی ندارند، این توحشیدر گرانی و کمبود می بینند مردم ناشی از خباثت و کثافت دنیاپرستی ضذد حقوق بشری این جماعت است!

جرثومه اهریمنی در حکومت های جهان نیز پی به این اشتراک اهریمین به ج.ا در ایران پی برده اند، مثل دردندگان ب جان هم افتاده و این وسط ایران قربانی شده است.
جنایت تحریم کالاهای موسوم به بشردوستانه و وجه مصالحه قررا دادن رژیم امریکا موید موضع است، همچنان در رژیم امریکا رگه قوی از خوی توحس دهها و قرنها پیش اسلافشان دارند و بی ابروتر از آن هستند سختن از دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و عقلانیت و اخلاق و اینها برنند. وگرنه حداقل کاری می کردند اعلام ممکر و رسمی و علنی این است هیچ تبادل و معامله برای کالاهای بشردوستان از جمله دارو غذا و لوازم مواد اولیه آنها ممنوع نیست و هر گونه تسهیلات ممکن برای تسهیل این امور می کردند. شیوه ضد بشری تحریم همه جانیه همان شیوه توحس قرون وسطایی و قبل تر محاصره دشمنان علیه مردم تحت حاکمتشان است، شیوه محاصره و تحریم همان توحشی است که غربیان و پان اسلامی ها و پان عرب ها قرن ها است دارند علی یگدیگر استفاده می کنند و این میانه مردم عادی وفرودست قربانی این وحشی های ضد حقوق بشری هستند.

باز هم به سبک کمونیست ها برنانه چنج سال می نویسند تا دزدان از جمله رانت خارن برنامه ریزی کنند برای هر بیشتر دزدی از مردم ایران.

این همیکی از پرشمار دلالی که هر روز ماندن این حکومت (به هیمن ساختار فعلی) خسارت محض برای ملت ایران و حتی بقیه جهان است.

 

مطالب متعددی درباره این مسائل و راه حل های پیشنهادی در ارسال های قبلی لینک هایش موجود است.

 

اعتراف امام جمعه کرج(؟!)، امثالهم مدتهاست گفتیم از خطر فزاینده عقیم شدن ملی ایرانی! اما دریغا از حاکمیت ملی و افسوسا از انحطاط ملی…

نکاتی در رفع برخی سوءتفامات؛ بحث ما دینی و ضد دینی و یا ضد فلان شخص و دشمنی با فلان کشور و ملت و قوم و …

پایان توهمات میان ایران و امریکا و بقیه؟!، دوستان واقعی، هیچ دوست استراتژیک کشورملت های تنهایی مانند ایران و چین و ویتنام و هند و… نخواهند داشت، صلح واقعی با طرف های با نیت واقعی

جنگ و صلح میان اباطیلی ها (صهیونیستی ها از اسرائیلی تا امریکا و اروپایی …و سوپر صهیونیستی ها امثا …

 

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)