بهانه تراشی و رذالت و حرامی بودن… مختصر ترین چیزی است درباره صهوینستی ها و سوپر صهیونیستی ها می توان گفت.

حرامیان از ج.ا تا امریکا تنها چیزی انگاری اهمیت ندارد و جان و مال و نوامیس مردم عادی است.

حرامی رژیم امریکایی که بمب اتم بر دو شهر ژاپن انداخته بیش از ۲۰۰ هزار تن انسان اغلب غیر نظامی و زن و بچه را ظالمانه و جنایتکارانه بعد دهه سال از این جنایت حاضر نمی شود عذر خواهی کند!، چرا؟! چون حرامی همچنان ایجاب کند دست به چنین چنایتی خواهد زد!

حرامی ج.ا نیز گاهی بدتر از صهیونیستی های امریکایی است و به همین به طعنه سوپر صهیونیستی می گوییم وگرنه این حرامی ج.ا از جنش پان اسلامی عربیستی است.

اما بعید است حرامی ج.ا بخواهد بمب اتمی و هسته ای بسازد، دها سال است توان ساختش دارد و اما نمی سازد و نهایت قصد داشتن زمینه فناوری هسته ای دارد، این تحلیل کلی است

اما حرامی رژیم امریکا، لاشی تر از این حرف ها است، هم خر می خواهد و هم خرما، هم می خواهد ج.ا در ایران، خلع سلاح کامل استراتژیک شود و هم کشور و ملت ایران در توحش تحریم نگه دارد! این هم عاقبت ملت ایران که افتاد دنبال آخوندیست های اجنبی پرذست مفعول پان عربیست های عشق فلسطینی! عاقبت ملتی که از بد پهلوی افتاد به بدتر ج.ا و حالا در وضعیت بدترین است.

حرامی ِآنکی خودش به تجاهل زده و دروغ می گوید، ج.ا در ایران به هیچ عنوان درصدد ساخت بمب هسته ای نیست، اما لاشی پلشت یانکی با دروغ گویی می خواهد بر جنایت تحریم های ضد بشری اش علیه ملت ایران سرپوش بگذارد و با همدستی مافیایی داخلی در حال نابود کردن ملت ایران هستند

اگر لاشی پلشت ظالم جنایتکار- یانکی ملعون- بخواهد همین امرروز برجام احیا می شود، اما یانکی ملعون دنبال صهوینست های ضد ایرانی است. سوپر صهیوینست های ج.ا نیز دنبال ماوریت نابودی ایران و قربانی کردن ملت ایران پای خدایشان یعنی فلسطین!

در این میان اپ.زیسون نماها خارج نشین و داخل در حال چریدن در فضای نجس سیاسی بازی هستند.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)