فیس بوک هژیر پلاسچی –

این عکس ربطی به شما ندارد. همین امروز درخواست خانواده‌ی او در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه‌ی قضاییه رد شده است چون وزارت اطلاعات نوشته است: «نامبرده مشمول عفو نمی‌باشد و اجرای حکم بلامانع است». درست با همین صراحت وقیح. این البته به شما مربوط نیست. شما حالا و امروز به شدت نگران پس گردن رامین مهمان‌پرست شده‌یید که سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری جنایت است. ای بشردوستان تخمی سودازده‌ی من! ای دموکرات‌های بزرگ! ای کسانی که خشونت را در هر شکل و در هر کجایی محکوم می‌کنید و البته تغییر هم می‌خواهید و زرشک! ای قهرمانان جهان پسامدرن مزخرف! همین امروز حکومتی که شما از یک پس گردنی به سخنگوی وزارت امور خارجه‌اش چنین غمگین شده‌یید، طناب دار غلامرضا خسروی سوادجانی را بافته است. غلامرضا خسروی سوادجانی. آیا نام او را شنیده‌یید؟

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  –

 


نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)