شهروندیار-

پاورپوینت “زنان ایران و آنچه حق آنهاست!” که با هدف آگاهی بخشی و روشنگری نسبت به یکی از مهمترین کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان در دنیای امروز تهیه شده، در حقیقت مقایسه ای است میان مفاد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در ایران.

تهیه کنندگان این پاورپوینت کوشیده اند تا با زبان بسیار ساده، به دور از پیچیده گویی و همچنین با بهره گیری از تصاویر جذاب و جلوه های ویژه مخاطب را نسبت به فاصله و تفاوتهای غیر قابل انکار میان حقوق شناخته شده زنان در دنیای امروز و آنچه در ایران برقرار است، آگاه کنند.

امیدواریم از آنجایی که فعالیتهای زنان برای آگاهی بخشی در این حوزه با محدودیت های جدی در ایران روبرو شده ، پاورپوینت پیشرو قدمی باشد برای شناساندن هر چه بهترمفاد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیونی که مبنایی است برای شکل گیری مطالبات زنان درهر نقطه جهان.

موسسه شهروندیار ضروری می داند از خانم شادی صدر، آقایان صالح کامرانی و محمد مصطفایی که با نظرات و پیشنهادات خود ما را در هر چه پربارتر شدن این محصول آموزشی یاری رساندند، قدردانی نماید.

این ویدیو از روی پاورپوینت آموزشی موسسه شهروندیار که با همین عنوان انتشار یافته ساخته شده است.
در این آدرس می توانید پاورپوینت این محصول آموزشی را ببینید
http://shahrvand-yar.com/media/3806

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)