داود رضوی- فعال سندیکایی: برگرفته از سایت اتحاد-  

در اكثر كشورها كانديداهاي رياست جمهوري جهت تبليغات و معرفي خودشان از شعارهائي استفاده ميكنند كه مورد تائيد و نياز جامعه است. اما احمدي نژاد از شعار هائي استفاده كرد كه تا كنون كمتر كسي به اين صراحت اعلام كرده بود. مثل اينكه پول نفت را بر سر سفره مردم خواهم اورد و يا اينكه تا پايان رياست جمهوري همه صاحب خانه خواهند شد و ديگر مستاجري وجود نخواهد داشت  و يا تورم را يك رقمي خواهيم كرد ، بيكاري را ريشه كن خواهيم كرد . و يا اينكه به اين زودي ها هيچ قيمتي افزايش نخواهد يافت. يادم است در همان ابتداي رياست جمهوري احمدي نژاد  وزير كار دولت ايشان اعلام كردند كارگران ميتوانند تشكلهاي مستقل كارگري خودشان را داشته باشند  و ما حتي به تشكيل اين تشكلها كمك هم خواهيم كرد  .در آن زمان من در شركت واحد مشغول بكار بودم  به اتفاق همكارانمان در شركت واحد اقدام به تشكيل سنديكاي كارگران شركت واحد كرديم كه با برگزاري مجمع عمومي، انتخابات  سنديكاي كارگران شركت واحد در حضور عوامل امنيتي و كارفرما شكل گرفت، پس از مدتي با مطرح كردن مشكلات  كارگران چنان برخوردي با اين سنديكاي كارگري شد كه منجر به دستيگري و اخراج صدها نفر از رانندگان و اعضاي سنديكا گرديد  كه تعدادي از اعضاي اين سنديكا سالها در زندان بودند و تعدادي از رانندگان سالها از كار بيكار شدند. نمي خواهم سرگذشت سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني را بگويم ،خواستم بگويم اين شروع دولت احمدي نژاد بود كه  با برخورد سركوبگرانه با سنديكاي واحد برايمان مسجل شد كه هيچ نوني از تنور اين دولت براي كارگران بيرون نخواهد آمد. يكي ديگر از شعارهائي كه ايشان بسيار رويش مانور مي كردند رو كردن اسامي مفسدين اقتصادي  و كوتاه كردن دست آنها از منابع بيشمار و درآمد كشوربوده ، وضعيت كنوني اقتصادي ما كارگران نشانگر عملكرد و كارنامه ايشان در اين مدت است . اگر كمي به حافظه خود فشار بياوريم همان ابتداي كار ايشان، قيمت لبنيات تا پنجاه درصد افزايش يافت .بعد از كلي سر و صدا به سي در صد افزايش رضايت دادند .تكليف تشكل هاي آزاد و انجمن صنفي هاي كارگري هم معلوم است ، هنوز هم عده اي از كارگران  و اعضاي انجمن صنفي ها ،مثل معلمان و اعضاي سنديكاي شركت واحد و ديگر تشكل ها در زندان هستنند  . مسئله حل مسكن ،هر چند در برخي از ادارات دولتي عده اي توانستنند از امكاناتي استفاده كنند و صاحب خانه شوند اما اگر نگاهي به اجاره مسكن  در سال جاري داشته باشيم در اكثر نقاط شهر تهران اجاره بهاي مسكن هر متر مربع به يك ميليون تومان رسيده البته در شمال شهر از اين رقم هم بالاتر است در صورتي كه در ابتداي رياست جمهوري ايشان خريد خانه متري يك ميليون تومان هم كمتر بود در صورتي كه طبق اظهار نظر كارشناسان درآمد ۷سال گذشته كشور ازدرامد كل دولت هاي قبلي بيشتر بوده.  واقعا اين تفاوت و افزايش چه دليلي مي تواند داشته باشد .؟ با توجه به امارهاي ارائه شده از طرف دولت و ساخت و ساز انبوه خانه هاي مسكن مهر چرا اين همه افزايش قيمت در بخش مسكن وجود دارد؟ بطوري كه از سال گذشته  تا به امروز مسكن متري يك ميليون تومان افزايش داشته يعني نزديك به ۸۵درصد افزايش! اگر به وضعيت تورم بپردازيم در ابتداي رياست جمهوري احمدي نژاد امار و ارقامي كه دولت ارائه ميداد در حدود ۹درصد و ۱۳درصد بود كه همان امار ها را خيلي از كارشناسان اقتصادي قبول نداشتند. اما امروز خود كارشناسان دولتي  تورم ۲۶ درصدي اعلام كرده اند و دلايل ان را هم سياست هاي نا درست پولي و توقف چرخه توليد و هماهنگ نبودن نقدينگي با چرخه توليد  و صنعت ميدانند كه باعث افزايش قيمت ها گرديده. در مسئله بيكاري هم طرح بنگاه هاي زود بازده كه بدون هيچ  كارشناسي انجام شده بود باعث  شد عده اي سود جو و خودماني از اين طرح نهايت سو استفاده را بكنند و اين طرح هم سرنوشتش همچون طرح هاي نيمه كاره به فراموشي سپرده شد و با توجه به تعطيلي كارخانجات مختلف نرخ ۱۲ ويا ۱۱درصد بيكاري هم جاي سوال و كارشناسي دارد.  در مورد رو كردن دست مفسدين اقتصادي  هم كه همگان در جريان قرار دارند بزرگترين اختلاس در طول تمام عمر جمهوري اسلامي در سال گذشته اتفاق افتاد كه معروف به سه هزار ميلياردي است .  و اگر به هدفمند كردن يارانه  بخواهيم اشاره كنيم  بخش بزرگي از مشكلات كنوني را در بر خواهد گرفت  كه اين خود بخشي از شعارها و يا روياهائي بود كه احمدي نژاد در سرداشت كه نه تنها تحقق نيافت بلكه نتيجه صد درصد معكوس هم داشت به اين معني كه تمام شعارها برعكس عمل شد و بيشترين فشارها در اين سالها به ما كارگران وارد شد . البته فكر ميكنم  پاسخگو نبودن مسئولين در برابر خواست هاي مردم و توجه نكردن به خواست هاي عمومي ونبود آزادي هاي تشكل هاي كارگري وحق آزادي اعتصاب  نبود تشكيلات مدني و ازادي احزاب وآزادي مطبوعات و رسانه ها و امنيتي برخورد كردن با اعتراض هاي مردمي باعث شده كه دولت ها بيايند و بروند بدون اينكه توجه اي به منافع ملي و عمومي داشته باشند و هميشه نا كارامدي خودشان را بگردن عوامل ناشناخته بياندازند و يا مثل خاتمي بگويند  ما تدارك چي بوده ايم. شايد هم در كشور ما رئيس جمهور ها فقط همان تداركات چي باشند . بايد منتظر بمانيم ببينيم احمدي نژاد پايان كارش را چگونه بيان خواهد كرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)