آزادی رویای بشریت است آنگونه که عدالت آرزوی دیرپای همگان است. 

 آزادی رویای بشریت است آنگونه که عدالت آرزوی دیرپای همگان است. اما جایی که منابع ثروت و قدرت و معرفت را کسانی در انحصار خویش می‌گیرند، در نتیجه این فرایند، جامعه به دو شقه تقسیم می‌شود. بخش کثیری از مردم جامعه تماشاگر می‌شوند و منفعل و بخش اندکی هم مسئولانه و متعهدانه برای برهم زدن ساز و کارهای آزادی ستیزانه و عدالت گریزانه، صدای خود را بلند می‌کنند. در این بین قدرت حاکم به میزانی که احساس امنیت بیشتری از سکون و سکوت آن اکثریت دارد، به غارتگری بیشتر منابع و ثروت جامعه می‌پردازد همان تعبیری که زنده یاد رضا علی قلی به کار می برد.

«اقتصاد غنیمتی_غارتی» به صور مختلف گسترش می یابد و طبقه ویژه ای برای چنگ بردن بیشتر در غنایم غارت شده، شکل می گیرد و برای حفظ سیستم مبتنی بر غارتگری، نخستین تلاش مذبوحانه ای را که با تمام قوا به کار می گیرند، مسدود ساختن شریان های درست اطلاع رسانی جامعه و محدود و محصور کردن نهادها و تشکل های مردمی و مدنی و اشخاص تاثیر گذاری است که به دنبال شفافیت نهاد قدرت و تصمیم سازی های آن در همه ی سطوح، هستند. جنبش معلمان ایران طی بیست سال اخیر و در پی تعطیل شدن اصل ۳۰ قانون اساسی و گسترده شدن شکاف طبقاتی جامعه و از میان رفتن طبقه متوسط جامعه و بحرانی شدن نظام آموزشی در ایران و تاثیر مستقیم بر روان دانش آموزان و خانواده های آنان، همه هم خود را به کار گرفت تا نسبت به این بی عدالتی ها از موضع معلمانه و وظیفه ذاتی کنش‌گری صنفی، اعتراض خود را در قالب مقاله،مذاکره،تجمع و تحصن بیان نماید بلکه گوشی شنوا از درون حاکمیت برای تغییر طلبی آموزشی و بازگشت به قانون پیدا شود. متاسفانه از همان آغاز حاکمیت در مقابل موضع معلمان که موضعی راهبردی و اساسی برای حل مسائل آموزشی بود، با پرونده سازی،احضار،بازداشت،توبیخ و تبعید کثیری از کنشگران،ایستادگی کرد و تمام تلاش خود را به کار بست تا این جنبش در همان بدو تاسیس به مرتبه تسقیط نزول نماید.اما جنبش معلمان به رغم همه ی فشارها راه خود را در پیش گرفت و در سال ۱۴۰۰ توانست به الگوی مطالبه گری مدنی ایران تبدیل شود.جریان معلم ستیز در یازدهم اردیبهشت و در آستانه ی روز معلم برای به محاق بردن جنبش مطالبه گری معلمان دست به سرکوب گسترده در تجمعات معلمان زد. #رسول_بداقی #جعفر_ابراهیمی #محمد_حبیبی #علی_اکبر_باغانی صبح روز دهم اردیبهشت بازداشت شدند.از سوی دیگر اعضای هیئت مدیره و فعالان صنفی تمامی استان ها یک روز قبل از تجمع به نهادهای امنیتی فراخوانده شدند برای بسیاری از کنشگران صنفی در پیش از تجمع یازدهم اردیبهشت پیامک تشکیل پرونده آمد اما با همه ی این تلاش های مبتنی بر سرکوب، تجمع یازدهم اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران برگزار شد.البته در سومین مرحله دامنه سرکوب یازدهم اردیبهشت، بایدبه بازداشت کنشگران صنفی همراه با خشونت در شهرهای مختلف ایران اشاره کرد.#اسکندر_لطفی و #مسعود_نیکخواه در سحرگاه روز یازدهم اردیبهشت در مریوان و #صلاح_سرخی در سقز دستگیر شدند با این وصف تجمع مریوان در عین به کار گیری خشونت و سرکوب و ضرب و شتم معلمان و دستگیری آنها از جمله #شعبان_محمدی، برگزار شد.در شهرهای دیگر در روز تجمع کنشگرانی چون #رضا_مسلمی(همدان) دکتر #ابراهیم_محمودی(الیگودرز) #محسن_عمرانی #محمود_ملاکی #دکتر_رضا_امانی_فر و #اصغر_حاجب(همگی بوشهر) #علی_حاجی(جلفا) و خانم ها: #منصوره_عرفانیان(مشهد) و #فاطمه_بهمنی(اراک) و برخی دیگر در حین تجمع و یا پس از آن بازداشت شدند.اما این تهدیدها و دستگیری ها چنانچه پیش از این گفته شده، نه تنها این جنبش را خاموش نخواهد کرد که به تصعید و تکثیر مطالبه گران و مطالبه گری منجر خواهد شد. #اسماعیل_عبدی پس از هفت سال شجاعانه از درون زندان در اعتراض به پرونده سازی ها و احکام سنگین برای کنشگران صنفی و فشار بر خانواده زندانیان معلم و کارگر، دست به اعتصاب غذا زده است و امروز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در پنجمین روز اعتصاب غذاست.همان طور که #اسکندر_لطفی و #مسعود_نیکخواه هم از لحظه دستگیری طی ۴ روز اخیر در اعتصاب غذا هستند.این مقاومت ها اعتبار و شرف معلمان معترضی است که در پی تغییر ساز و کارها و رویه های نامبارک هستند.پیام روشن معلمان معترض این است که سیاست ها و رویکردها باید عوض شود.سخن مؤمنانه و دلسوزانه معلمان که منشا خیر و خدمت و برکت برای آموزش کشور هستند،باید شنیده شود. حاکمیت اگر آزادی را به مثابه «حق» برای شهروندان قائل نیست، دست کم برای حل بحران های فزاینده ی خود می بایست به مثابه ی یک «روش» زمامداری بپذیرد. این سخنی است که بارها گفته شده اما شنیده نشده است. نشنیدن این توصیه بی تردید برای حاکمیت فعلی که هر روز شاهد تنوع و گسترش دامنه نارضایتی‌ها در میان اقشار گوناگون است، تبعات سختی خواهد داشت.

@kashowra

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)