بیانیه مشترک ٢٧ نهاد چپ و دموکراتیک

در حمایت از کمپین بیست ـ ده ۱۴۰۰
اعتصاب سراسری کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، نیروگاهی

پس از اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و پتروشیمی در سال ۱۳۹۹، که به افزایش دستمزد انجامید، اکنون برای دومین سال متوالی کارگران بار دیگربه اعتصاب پرداخته‌اند. این بار اعتصاب کارگران گسترده تر و خواست‌های آنها متنوع تر شده است و همکاری کارگران رسمی و پروژه‌ای بیشتر شده است. با آغازگرمای تابستان اعتصاب سراسری و گسترده کارگران پالایشگاهها و پتروشیمی با نام کمپین بیست ـ ده ۱۴۰۰ امید جامعه به حافظه تاریخی‌اش گره خورده که در جریان سقوط رژیم شاهنشاهی فریاد می‌زد:

کـــــــــــــارگرصنعت نفت ما       مبــــــــــــــارزو دلــیر سرسخت ما

اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت در برگیرنده چندین شرکت پالایشگاهی، نیروگاهی و سکوی نفتی بوده است. منابعی عظیم که در قبال استثمار کارگران در آن بیشترین درآمد نصیب رژیم اسلامی و ارگانهای ریز و درشتش شده است.
خواست اصلی کارگران در این اعتصابات افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تغییر در نحوه مرخصی‌ها، ایمن سازی محیط کار، خلع ید از پیمانکاران، لغو قرارداد موقت، حق تجمع و تشکل است. غیر از گسترش اعتصابات نفتگران و تعمیم خواست‌هایشان همکاری کارگران رسمی و پیمانی در آن نیز برجسته است. تفرقه در صفوف کارگران و بخش بخش کردن آنان تحت عنوان تعدیل نیرو و خصوصی سازی که سیاست اقتصادی سرمایه داری در جهان تحت عنوان نئولیبرالیسم و تجارت آزاد بوده است سالهاست سطح معیشت کارگران در ایران را زیر حاکمیت اسلامی سرمایه داری به چنان فلاکتی رسانده است که ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر و ۶۰ درصد زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند.
جمهوری اسلامی سرمایه داری کارگران خاتون آباد را به قتل رسانید، کارگران آق دره را شلاق زد، کارگران هفت تپه را شکنجه کرد، کارگران شرکت واحد، هپکو، آذراپ، فولاد وشهرداری‌ها و راه آهن و….. را زندانی و اخراج کرد، زنان و پرستاران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان ونویسنده گان را شکنجه و زندانی و اعدام کرد و….. ولی نتوانست جامعه را ساکت کند.
گسترش اعتصابات و همبستگی با آن، موفقیت در اتحاد و سازماندهی سراسری می‌تواند نوید بخش شکل گیری جنبش اجتماعی درتغییر شرایط زیستی و معیشتی، تامین معیشت همگانی وآزادی و رفاه و شادی باشد. ما حمایت خود رااز خواست‌های کارگران اعتصابی اعلام می‌نمائیم و صدای نفتگران را به اشکال مختلف در سراسر دنیا منعکس می‌کنیم!

 

زنده باد اعتصابات سراسری نفتگران

زنده باد اتحاد و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی،دموکراسی و برابری!

٢۶ ژوئن ٢۰٢۱ برابر با ۶ تیرماه ۱۴۰۰

 

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۳- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد

۴- انجمن سوسیالیستها- سوئد

۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

۶- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

٧- شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن

۸- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۰- فدراسیون اروپرس – بلژیک

۱۱- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

۱٢- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

۱۳- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۴- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا

۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱۶- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۱۸- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢۰- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت- آلمان

٢۱- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢٢- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران- نروژ

٢۴- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان

٢۵- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۶- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

٢٧-  همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

 

 

آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

Kupg_iran@yahoo.de

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)