سیصد هزار مترمکعب زباله را وارسی کردند تا جسد هفت کارگر شهرداری را از زیر زباله ها بیرون بکشند. تاسف بار است؛ تاسف بار. میلیون ها انسان زباله تولید کنند و هفت نفر در این زباله ها بمیرند، هفت نفر که مسئول تمیزکردن محیط زندگی بقیه هستند. هفت نفر که لابلای زباله ها کار می کنند، لابلای زباله ها نفس می کشند و در نهایت سرنوشت غمبارشان آنها را به سمت مرگ زیر زباله ها می کشاند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)