برادرم ‫⁧‫هوشمند علی پور‬⁩ در ۱۷سالگی به جرم شرکت در ⁧‫چهارشنبه سوری‬⁩ متهم شد. تنها بخاطر فعالیت سیاسی خانواده با اتهام به « اقدام علیه امنیت ملی » مواجه شد و ۴ سال از دوران جوانی اش را از او گرفتند. 
 
 
در ۱۲ مرداد سال ۹۷ در نزدیکی شهر بانه دستگیر و با پرونده  ساختگی، پر از تناقض و گرفتن فیلم مستند ⁧‫و اعترافات اجباری‬⁩، از او اقرار گرفتند و اینبار در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۸ به ⁧‫اعدام‬⁩ محکومش کردند. 
 
این بیدادگاه جمهوری اسلامی است تا به انتقام‬⁩ از خانواده و ⁧‫گروگانگیری از هوشمند به دلیل نفرت و کینه دیرینه مقامات اداره اطلاعات و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سردشت، پرونده و سابقه فعالیت سیاسی گذشته خانواده و بازداشت های تعدادی از افراد خانواده منجمله پدرمان مصطفی علی پور را زنده کنند، در بانه شکنجه اش کردند و یک اعتراف اجباری تلویزیونی را همانجا گرفتند، در سقز اعترافات تلویزیونی دیگری علیه خودش از او اخذ کردند و در سنندج با همدستی عوامل اطلاعاتی ‌و امنیتی و با استناد به داشتنهمان مدرک اعترافات اجباری که زیر شکنجه از او بعنوان یک گروگان زندانی در سه ماه اول بازداشت گرفته بودند زمینه حکم اعدام هوشمند را فراهم کردند. 
 
هوشمند حتی با توجه به اتهامات وارده در پرونده اش، نه شاکی خصوصی دارد و نه شاهد یا مدارکی دال بر صحت و سقم اتهامات وارد شده ، تمام شاکیان هوشمند و اتهامات روی پرونده را مقامات جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند، از قاضی ، دادگاه و دادسرای رسیدگی به پرونده تا اداره اطلاعات و بازجوهای شکنجه گر هوشمند!
 
هوشمند توسط دستگاه قضایی در استان کردستان، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در یک دادگاهی ناعادلانه و در مراحل رسیدگی به پرونده اش بدون حضور هیچ وکیلی با اتهامات کاملا کذایی و غیرواقعی بدون حق داشتن دفاع از خود به اتهام بغی تفهیم اتهام و محکوم شد. کلیه مسوولان قضایی در هر دو شهر سقز و سنندج در شعبات دادسرای این دو شهر و بعدا دادگاه انقلاب سنندج بخوبی میدانند که هوشمند کاملا بیگناه است و در هیچ عملیات و درگیری هم شرکت نداشته و این را مسوولان زندان و بازپرس پرونده و ماموران اطلاعاتی سنندج در حضور اولین ملاقات خانواده با هوشمند اینگونه اذعان داشته اند:
 
« شانسی که هوشمند آورده در عملیات نظامی و درگیری شرکت نداشته – بدون استفاده از سلاح و قبل از هرگونه درگیری دستگیر شده – هیچ آسیبی به کسی نرسانده و هیچ شاکی خصوصی از هوشمند وجود ندارد و این می‌تواند در روند پرونده و تخفیف مجازات و رای دادگاه هوشمند کمک و تاثیر بگذارد» اما نتیجه خلافش ثابت شد.
 
این همان تناقضات روی پرونده هوشمند است، در حالیکه با دوستش محمد استاد قادر با هم دستگیر و اتهاماشان یکی بود و محاکمه شان نیز همزمان صورت گرفت. اما برای هوشمند بصورت ناعادلانه در یک دادگاه نابرابر حکم ظالمانه اعدام صادر کردند. هوشمند قربانی توطئه و سناریوی سیاه دادگاه انقلاب سنندج است که حکم جنایتکارانه اعدام او را صادر کرده اند. دادگاه عمومی شهر سقز عدم صلاحیت این شعبه را که پرونده هوشمند ابتدا در آن در جریان بود اعلام کرد و در همان مراحل بازپرسی و تحقیق در شعبه سوم دادگاه عمومی سقز بدون وکیل و حتی در غیاب بازپرس پرونده که با اتهامات به جرم محاربه و بغی محکوم شده بود، پرونده هوشمند را به شهر سنندج احاطه کردند. 
 
در شعبه دوم دادسرای عمومی شهر سنندج نیز به همان روند یعنی وکیل تسخیری که توسط دادگاه از کانون وکلای دادگستری کردستان به اسم “ صابر مجیدی “ برای هوشمند انتخاب کرده بودند نیز در جلسه رسیدگی به پرونده حضور نداشته است. هوشمند در هیچ یک از دو مراحل تفهیم اتهام محاربه و بغی و صدور و تمدید قرار بازداشت هایش هیچ وکیلی نداشته تا بتواند از خودش در برابر تمامی اتهامات دفاع و بیگناهی اش را ثابت کند و کاملا واضح است که دادگاه انقلاب سنندج هیچ صلاحیتی در صدور این حکم غیرانسانی نداشته و صرفا فعالیت سیاسی خانواده را مدنظر قرار داده که خودشان رصد می‌کنند و چندبار هوشمند را بخاطر این فعالیتهای سیاسی تهدید به مرگ هم کرده بودند.
 
رای دادگاه انقلاب سنندج، صدور حکم اعدام برای هوشمند علی پور کاملا سیاسی و به انتقام از خانواده ما صادر شده است. میخواهیم دنیا صدای هوشمند را بشنود و به حمایت از هوشمند برخیزند. هوشمند یکی از جوانان مبارز و آزادیخواهی بود که چهار سال داوطلبانه در صفوف جنگ و مبارزه علیه داعش جنگید، تروریست هایی که دست به کشتار و قتل عام مردم در کردستان عراق زدند و بعنوان یکی از هزاران انسان آزادیخواه در شکست دادن داعش سهیم بوده است. مردم در کردستان، ایران و جهان را فرا میخوانم تا برای آزادی و نجات هوشمند که در دفاع از بشریت جنگید و در خط مقدم جبهه علیه داعش چندین بار از مرگ حتمی نجات پیدا کرد، اینبار هم برای لغو حکم اعدام هوشمند از کمپین نجات هوشمند علی پور حمایت کنید و در کنار خانواده ما برای آزادی هوشمند تلاش کنیم تا به آغوش گرم خانواده اش بازگردد.
 
هوشمند در حالیکه با دوستش محمد استاد قادر با هم دستگیر و اتهاماشان یکی بود و محاکمه شان نیز همزمان صورت گرفت. اما برای هوشمند بصورت ناعادلانه در یک دادگاه نابرابر حکم ظالمانه اعدام صادر کردند. هوشمند قربانی یک توطئه از سوی دادگاه انقلاب سنندج است که این حکم جنایتکارانه اعدام را صادر کرده اند. دادگاه عمومی شهر سقز عدم صلاحیت این شعبه را که پرونده هوشمند ابتدا در آنجا در جریان بود اعلام کرد و در همان مراحل بازپرسی و تحقیق در شعبه سوم دادگاه عمومی سقز بدون وکیل و حتی در غیاب بازپرس پرونده با اتهامات به جرم محاربه و بغی محکوم شده بود. 
 
در شعبه دوم دادسرای عمومی شهر سنندج نیز به همان روند یعنی وکیل تسخیری که توسط دادگاه از کانون وکلای دادگستری کردستان به اسم “ صابر مجیدی “ برای هوشمند انتخاب کرده بودند نیز در جلسه رسیدگی به پرونده حضور نداشته است. هوشمند در هیچ یک از دو مراحل تفهیم اتهام محاربه و بغی و صدور و تمدید قرار بازداشت هایش هیچ وکیلی نداشته تا بتواند از خودش در برابر تمامی اتهامات دفاع و بیگناهی اش را ثابت کند و کاملا واضح است که دادگاه انقلاب سنندج هیچ صلاحیتی در صدور این حکم غیرانسانی نداشته و صرفا فعالیت سیاسی خانواده را مدنظر قرار داده که خودشان رصد می‌کنند و چندبار هوشمند را  بخاطر این فعالیتهای سیاسی تهدید به مرگ هم کرده اند.
 
رای دادگاه انقلاب سنندج، صدور حکم اعدام برای هوشمند علی پور کاملا سیاسی و به انتقام از خانواده ما صادر شده است. میخواهیم دنیا صدای هوشمند را بشنود و به حمایت از هوشمند برخیزند. هوشمند یکی از جوانان مبارز و آزادیخواهی بود که چهار سال داوطلبانه در صفوف جنگ و مبارزه علیه داعش جنگید، تروریست هایی که دست به کشتار و قتل عام مردم در کردستان عراق زدند و بعنوان یکی از هزاران انسان آزادیخواه در شکست دادن داعش نقش داشته است. مردم در کردستان، ایران و جهان را فرا میخوانم تا برای آزادی و نجات هوشمند که در دفاع از بشریت جنگید و در خط مقدم جبهه علیه داعش چندین بار از مرگ نجات پیدا کرد، اینبار هم برای لغو حکم اعدام هوشمند از کمپین نجات هوشمند حمایت کنید و در کنار خانواده ما برای آزادی هوشمند تلاش کنیم تا به آغوش گرم خانواده اش بازگردد.
 
هه ژار علی پور – برادر زندانی سیاسی هوشمند علیپور 
۲۸ تیر ۱۳۹۹ / ۱۸ جولای ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)