ایرانیان عزیز

در جهانی که اختلاف نظر و اعتراض سیاسی به دولتمردان، جزو حقوق بدیهی و اولیه شهروندان به حساب می آید، جمهوری اسلامی درهراس از خیزش مردم ناراضی، با اتکاء به سیاست رعب و وحشت، به اعدام جوانان معترض مشغول است.

اینبار امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی را، که دراعتراض های آبان ۹۸ دستگیر شده اند، طبق معمول پس از شکنجه های وحشیانه، دردادگاهی نمایشی به اعدام محکوم نموده اند. رژیم قرون وسطائی ایران، نا توان از حل مشکلات معیشتی مردم، به ویژه نسل جوانی که درهمه عرصه های دانشگاهی ، ورزشی، فرهنگی وهنری جهان می درخشد، با بکارگیری نیروهای امنیتی، می خواهد آرامشی قبرستانی بوجود آورد.

مردم آگاه جهان، با شناخت از استبداد دینی حاکم بر ایران، یک صدا فریاد می زنند اعدام نکنید.
این جوانان سرمایه های آینده جهان هستند. اگر ذره ای حس نوع دوستی و وطن پرستی در رهبران جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، می باید به ندای جهانیان گوش فرا دهند، و از ریختن خون سه جوان بی گناه خودداری کنند.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، با اتکاء به منشور جهانی حقوق بشر، و هم صدا با مردم صلح دوست و ضد خشونت جهان، اقدام وحشیانه اعدام را درهر شرایطی محکوم می کند و خواستار آزادی هر چه سریع تر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی است.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری
۱۶ – ۰۷ – ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)