گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۱)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته – بدیلِ استبداد

یک سینه سخن

تاریخ تولید و انتشار: ۲۱بهمن۱۳۹۸ برابر با ۱۰فوریه۲۰۲۰ دوشنبه

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۳)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته – بدیلِ استبداد

یک سینه سخن

مرا گر تو بگذاری ای نـفـس طامـع—بـسی پادشاهی کـنـم در گدایی

برگ بی برگی ترا چون برگ شد—جان باقی یافتی و مرگ شد

نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد–آواره عشق ما، آواره نخواهد شد
آن را که منم خرقه، عریان نشود هرگز–وان را که منم چاره، بیچاره نخواهد شد
آن را که منم منصب، معزول کجا گردد–آن خاره که شد گوهر، او خاره نخواهد شد

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Telegram

فایل کم حجم برای ایران، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام: 

 https://t.me/sedaratMD/958 

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

با جنگ روانی است که رژیم ولایت مطلقه، توانسته است ۴دهه مردم ایران را منفعل و بی‌عمل نگاه دارد که بتواند بر آنها سلطه داشته باشد. تا جایی که بعضی از مردم با پای خود به حوزههای رای‌گیری میروند و با دست خود به این رژیم مشروعیت میدهند، تا باز هم بر سر کار بماند و به تجاوزها به حقوق آنها، ادامه دهد!

و نیز با جنگ روانی است که رژیم  ولایت مطلقه، توانسته و می‌تواند افراد یگان ویژه و سایر قوای سرکوب و قوای اطلاعاتی و امنیتی را، به مانند حیوانات وحشی،  به جان هموطنانشان، خواهران و برادرانشان، بیاندازد. 

همه به کمک همدیگر میتوانیم هرگونه سانسوری را از بین ببریم، و برای اینکار وسایل متعددی در اختیار شما و همهٌ ما موجود است.

جنگ واقعی ، جنگ روانی است. 

❊❊❊

هم‌وطن و هم‌زبان عزیز، آنچه که در ذیل آورده شده است، همان مطلب فوق است که در  شبکه‌بند‌های اجتماعی مختلف، و به این منظور که کار شما عزیزان، در گسترش فرهنگ مردم‌سالاری، با مشارکت در مبارزه با سانسورها، آسان‌تر گردد. 

امیدواریم که هرکدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود، از لذت همکاری در ساختن سرنوشت خوب و خوب‌تر، برخوردار شویم.

❊❊❊❊❊

 

 

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفاهم‌رسانی: 

https://www.youtube.com/watch?v=roiZ_y3nUJE 

 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی  در اینستاگرام: 

https://www.instagram.com/p/B8Z5PqCpyKs/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و لطفا هم‌رسانی در صفحهٌ  فیس بوک: 

نوشته (Notes):

https://www.facebook.com/notes/علی-صدارت/گفتگوی-آقای-بنیصدر-و-علی-صدارت-اشارهای-به-قسمتی۱از-کارنامه-خط-استقلال-و-آزادی-در/۲۶۸۰۳۵۶۰۴۸۷۰۷۶۶۱/?__xts__[0]=68.ARBgz5Y3W-WvYf6eXd78gQ0wWFSzVEFRvIOnq_MyCx-ddNVspSxoXzSW10SoXSD3G1nrxH8sdx0iti_kK599fSsJ2crAFRHfaqGP8exOCxPyjV3FI2EWTinC9S_DOt5a8OT8DkOLzFqwQCQ2kQ2hvuzBcmrSInuvq5Ivk3BKWp4Q5XJ3niWaSinSW7kkgpuz2JB1AySAflq5D7bTpH0TGy3CvInjZopHQAYl1GSmTN1R9gmuJrn3He4ZIrwDZI5k4Yy2KG96OSoumPk-m-SXBfE4_qCoHiKHzOAhhKn_aophu4NPDU27Oz7gLEFOJxwii_k&__tn__=-R 

 

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/notes/ 

پست (Posts): 

https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/2680354912041108?__xts__[0]=68.ARC2wF42KZx9IEpD17O9-Z-KCHli3UdZrMn8GjMFN3KDPzbvgtsMZuRO16C818ff-lowM5dAABhUR5nMCID-af-UThqETYay6UaheBxvCKvp4zAjofQBpbz9dkiL7gqm5jXii_JK9Vk5C-16qbbx2J8nzJyTbIt-ailRtNNoYIRMvxdlXcBnuGyODpE0GjUXh3W8UUeieM-WzVdgasG0zR8XgXynKX3yt3hDsX-r4B18fxD50YybiBlhBuCU1sx7XRRPhiuLFXu7UVs2uaXd-Aj4jo2UsGSwvFwtoB0AMLwSf9fXQCb3lu0gwIVP7viZ4BQimrP79NmQLagZQkqHtfaf8g&__tn__=-R 

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/posts/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/Sedarat57 

  و همچنین در پروفایل فیس بوک: 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2485047784956384 

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی: 

https://alisedarat.com/1398/11/22/5659/ 

مطالب مرتبط بیشتر در سایت در آدرس ذیل:

https://alisedarat.com/?s=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)