گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – اشاره‌ای به قسمتی(۲)از کارنامه خط استقلال و آزادی در ۴دهه گذشته-بدیلِ استبداد

یک سینه سخن

تاریخ تولید و انتشار: دوشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۸ برابر با ۱۷فوریه۲۰۲۰

مهمترین کار این جمع، حاصل عمر، پیشنهاد قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه است.

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

در خلوص منت ار هست شکی، تجربه کن—کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

#یک_سینه_سخن

مرا گر تو بگذاری ای نـفـس طامـع—بـسی پادشاهی کـنـم در گدایی

برگ بی برگی ترا چون برگ شد—جان باقی یافتی و مرگ شد

نان پاره ز من بستان، جان پاره نخواهد شد–آواره عشق ما، آواره نخواهد شد
آن را که منم خرقه، عریان نشود هرگز–وان را که منم چاره، بیچاره نخواهد شد
آن را که منم منصب، معزول کجا گردد–آن خاره که شد گوهر، او خاره نخواهد شد

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

 

Telegram

فایل کم حجم برای ایران، برای لطفا هم‌رسانی در تلگرام: 

https://t.me/sedaratMD/964 

https://t.me/sedaratMD 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

YouTube

فایل در کانال یوتیوب علی صدارت، برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفاهم‌رسانی: 

https://youtu.be/91JYDAHJY2E?t=1 

https://www.youtube.com/user/ShakhehChaharom/videos 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

Instagram

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)، و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی  در اینستاگرام: 

https://www.instagram.com/p/B8rVu9HJFuz/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/ 

https://www.instagram.com/ali.sedarat/channel/ 

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

FaceBook

آدرس لینک مطلب برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،   و لطفا هم‌رسانی در صفحهٌ  فیس بوک: 

نوشته (Notes):

https://www.facebook.com/notes/علی-صدارت/گفتگوی-آقای-بنیصدر-و-علی-صدارت-اشارهای-به-قسمتی۲از-کارنامه-خط-استقلال-و-آزادی-در/۲۶۹۴۳۷۸۴۲۷۳۰۵۴۲۳/ 

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/notes/ 

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/posts/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/pg/Sedarat57/videos/?ref=page_internal 

https://www.facebook.com/Sedarat57 

  و همچنین در پروفایل فیس بوک: 

https://www.facebook.com/ali.sedarat.75/posts/2499158686878627 

 https://www.facebook.com/ali.sedarat.75  

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

آدرس لینک مطلب در سایت علی صدارت برای ابراز نظر (کامنت)،  و پسندیدن (لایک) و یا نپسندیدن،  و لطفا هم‌رسانی: 

https://alisedarat.com/1398/11/28/5692/ 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)