بطورکلی سه رفتارجمهوری اسلامی سبب شد که اکنون ایران پس از چین به دومین کشورجهان در تلفات ویروس کرونا تبدیل شود و انتشارویروس از کنترل خارج گردد: نخست پنهان کاری عامدانه آن برای چندین هفته بجای اطلاع رسانی و اقدامات سریع معطوف به ایزوله کردن کانون های اولیه انتشار، اما رژیم حتی از زدن ماسک و انتشاراخبارتوسط خانواده های مصیب دیده و پرستاران و پزشکان ممانعت به عمل آورده است و بدتر از آن عده ای را به دلیل انتشاراخبار و گزارش پیرامون آن به عنوان ایجادترس وهراس بازداشت کرده است.
در این مورد اخبارموثقی پیرامون شیوع این بیماری قبل از اعلام رسمی آن توسط رژیم وجودداشت و رژیم هم پس از انتشارخبرمرگ چندین نفر ناگزیر از آن شد . همه این ها به معنی ارتکاب به جنایت عامدانه ای است که با هیچ کیفری پاک شدنی نیست. هدف عمده رژیم در این مورد گذراندن برگزاری باصطلاح پرشکوه بزرگداشت ۲۲ بهمن و «انتصابات» بود. مساله دوم مغازله سیاسی ایران است با چین. رژیم در شرایطی که دولت چین بدلیل عدم اطلاع رسانی به موقع و نداشتن کفایت لازم در آغازکار برای کنترل و پیشگیری زیرفشار افکارعمومی بین المللی قرارداشت، به خیال خود به یاری متحدخویش شتافت تا به او نشان دهد دوست واقعی او چه کسی است! و بهمین دلیل در خود ایران هم عامدانه با کمترین حساسیت برخورد کرد (که ادامه پروازهای ماهان از جمله آن ها بود). عامل سوم حاکم شدن نگاه امنیتی بر تمامی اموراجتماعی توسط رژیم است که مطابق آن همه این ها تؤطئه دشمنان تلقی می شود و باید مقتدرانه در برابراین گونه جنگ های روانی ایستاد و تسلیم نشد. این پدیده به موازات تسلط نهادهای امنیتی و سپاهی بر شئون و نهادهای رسمی کشور از شخص خامنه ای تا دولت و همه نهادهای ریزودرشت کشور ابعادجدیدی پیداکرده است. چنان که طائب رئیس اطلاعات سپاه در شورای عالی امنیت ملی صراحتا می گوید نباید قم را که مرکزانتشارآن بوده است قرنطینه کرد و آبروی نظام را برد!. آخونددیگری آن لمسن ضریح با دستمال را بی ادبی دانسته است و حتی نرده هائی را که برای ایجاد فاصله با ضریح در قم پس از بحران شیوع نصب شده بود، زیرفشار برچیدند! تمامی رسانه های بویژه مرتبط به سپاه و یانزدیک به آن از خبرگزاری فارس و تسنیم و دهها مورددیگر پراست از مقالات و نوشته های مربوط به بزرگنمائی این ویروس. آن ها رسما مدعی اند و می نویسند که«کرونا بیش از هر چیزی شبیه به یک ویروس رسانه‌ای تولید شده توسط نخبگان عملیات روانی است!» و یک توطئه بیولوژیک توسط دولت آمریکا علیه رقیبش چین تولیدشده است. تحت عنوان این گونه عناوین و تم ها این سایت ها پر است از این گونه لاطائلات و فراافکنی ها وفرونهادن وظایف دولت و کل حاکمیت در موردشهروندان خویش. بی تردید چنین رویکردی می تواند به معنی وقوع فاجعه ای انسانی با پی آمدهای بسیاروخیم برای سلامتی مردم و جامعه باشد و نشان می دهد که تا چه حدعقلانیت حتی در پائین ترین محدوده هعای خود در نظام ته کشیده و حکم کیمیا را پیداکرده است و باید گفت که براستی با نظام و سردمدارانی پریشان فکر و بیمارگون مواجهیم که حتی گریبان خودشان را نیز گرفته است که نشان دهنده اوج بی مبالاتی و غافلگیری رژیم است. در شیوعدهراس و ضربه زدن به کشورهستیم! و این درحالی است که طبق گزارش ها اگر نسبت به مرگ نسبت به آلودگی ها میانگین در چین و سایرنقاط حدود ۲/۳٪ است این نسبت در ایران به ۱۶٪ می رسد که نشان می دهد که بی مبالاتی عمدی رژیم تا همین جا چه فاجعه ای به بارآورده است و معلوم نیست که ارزیابی واقعی از دامنه اشاعه ویروس تا چه حداست، بطوری که حتی خودسرکردگان رژیم مثل معاون وزیربهداشت و یا قالیباف و رئیس شورای شهر و یا

یکی از شهرداران تهران و بسیاری را هم در معرض آلوده بودن به آن قرارداده است. فقدان ماسک و نیازهای اولیه و خطری که زندانیان را تهدید می کند و یا پزشکان و پرستارانی که قاقدوسایل پیشگیری لازم هستند در کنارکمبودها و افزایش قیمت ها هم اکنون خود به یک بحران تبدیل شده است و این درحالی است که قرارگرفتن نام ایران در لیست اف ای ت اف پس از انجمادلوایح مربوط به آن در شورای تشخیص مصلحت نظام، در کناراین تکثیرویروس کرونا موجب جهش تازه ای در قیمت دلار و افزایش قیمت ها شده است. میزان پنهان کاری و دروغ کوئی رژیم چنان است که صادق زیباکلام هم فاجعه بحران بی اعتمادی به دولت و رسانه های رسمی را حتی از خودفاجعه انتشارویروس خطرناک تردانسته است.

پی امدهای فشاراقتصادی شیوع کرونا بر اقتصادبیمار و بحرانی کشور و بویژه بر مردم عادی هم بر کسی پوشیده نیست. یعنی تتمه آن بخش هائی هم که بهردلیل تا کنون توانسته بودند از زیربارتحریم ها جان سالم به در برند، از جمله مبادلات و معاملات گسترده مرزی با کشورهای همسایه و غیره نیز لااقل برای مدتی به محاق می روند که بویژه در ماه های پایانی سال این فشارسنگین تر هم می شود. چنان که نه فقط در چین که با پی آمدهای بسیارسنگین همراه بوده است و موجب کاهش نرخ رشدتولیدناخالص آن شده بلکه در ابعادجهانی هم پی آمدهای اقتصادی آن عظیم چون سقوط بازارهای بورس شده است*… تنها در فرانسه به عنوان بزرگترین کشورتوریستی تعدادتوریست ها نزدیک به نصف کاهش یافته و بخش مهمی از درآمدآن آب رفته است.
بسیارخوب!. صورت مساله چیست؟ فقط کافی است در نظربگیریم که انتشارخارج از کنترل این فاجعه ربطی به غافلگیری و غفلت و بی اطلاعی رژیم و حتی ضعف کارآمدی آن در مقابله با این بلیه ندارد. بلکه مهمتر از آن چشم بستن و نادیده گرفتن عامدانه خطرشیوع آن با علم و آگاهی از شیوع آن در مراحل اولیه یعنی تقدم مصالح حقیرسیاسی اش بود و حتی به طورموثق می دانیم که مرگ و میرهائی قبل از اعلام رسمی وجودکرونا در آستانه انتخابات صورت گرفته بود و توسط رژیم مسکوت نگهداشته شده بود که بیانگرچیزی جز ترجیح مصالح حقیرخود نظام انحطاط یافته بر مصالح جامعه نبوده است. در شرایطی که جامعه با چنین ولنگاری های عامدانه دست اندرکاران رژیم و دولت مواجه است که جزارتکاب جنایت نامی دیگر نمی توان به آن داد، راهی جز آن که خود جامعه به میدان بیاید و بفکرخویش باشد و تاحدی که می تواند شبکه های امدادرسانی مستقل پزشکان و پرستاران و… را بوجود بیاورد چه در اختیاردارد؟ هم چنین به جز ایرادفشار و اعتراض به رژیمی که حاضرنشده است وطایلف اولیه و بدیهی هردولتی را انجام بدهد و اقدامات بازدارنده و بهداشتی و پیشگیرانه بدیهی چون اطلاع رسانی و هشدار و مدیریت تردد و قرنطییه کردن موارداولیه و غیره را صورت دهد،‌ چه اهرمی دارد؟. جان کلام آن که تنها راهی که مانده این است که خودجامعه راسا با شبکه های سازی های مستقل همیاری ها به دردخود برسد و به موازات آن رژیم را برای تمرکزلازم حول آن به عنوان اولویت اول سوق دهد. واقعیت آن است که رژیم ایران علیرغم گسترش سرکوب در سراشیبی بحران مشروعیت و فروپاشی اقتدارش بیش از پیش از اداره جامعه و وطایف معمولی یک دولت و کنترل بحران ها عاجزشده و ناکارآمدی اش به اوج می رسد. چنین وضعی در عین حال به معنی آن است که جامعه ایران تا اطلاع ثانوی در وضعیت اضطراری قرارگرفته است و باید سازوکارهای لازم و جدیدی را با بهره گیری از تجارب دیگرکشورها و حمایت های بین المللی برای عبور از چنین وضعیتی تدارک به بینند و گرنه …..

*- خسارت ۱۳۹ میلیارد دلاری کرونا به ثروتمندان جهان در یک روز!
https://www.isna.ir/news/98120604549

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)