روز دوم اسفند مردم آزادیخواه ایران یک تو‌دهنی مُحکم به خامنه‌ای و “حُکم شرعی”‌اش زدند. برای ما تردیدی وجود نداشت که مردمی که خیزشهای انقلابی آبانماه را پشت سر گذاشته اند، حاضر نیستند به نمایش مُضحک انتخابات مجلس قاتلین و ابواب جمعی جمهوری اسلامی مُهر تائید بزنند یا وَقعی به منطق ارتجاعی و پیش‌ و‌ پا ‌افتاده اصلاح طلبان و اعتدالیون بگذارند. بهزاد نبوی از پیشکسوتان چماقداری در ایران از مردم خواست که به “لیست مشترک اصلاح طلبان و اصولگرایان” رای بدهند. خاتمی و روحانی و کل نیروهای جمهوری اسلامی بسیج شدند تا با تبلیغات عوامفریبانه تنور این بساط را گرم کنند. خامنه ای در راس حکومت از “وظیفه و حکم شرعی” برای شرکت در این مضحکه سخن گفت. سران حکومت به هر ریسمان پوسیده ای از “ایرانیت” و تعصبات عقبمانده ناسیونالیستی تا “شرع و دین” چنگ انداختند که عده‌ای را پای صندوقها بکشانند. کاندیداها هزینه های نجومی برای تبلیغات کردند. این مرتجعین ضد جامعه و آدمکش که میدانند اکثریت عظیمی در فقر و فلاکت و گرسنگی و بیکاری و نداری دست و پا میزند، تلاش کردند با راه انداختن “ایستگاههای صلواتی” رستورانهای خیابانی و تقسیم غذا و ارائه خدمات مجانی تا موزیک و دلقک بازی و تغییر فضای شهرها با نصب پوستر و بنر و بیلبورد توجهی جلب کنند.

واکنش مردم اما صریح و بدون ابهام بود: یک “نه” مُحکم به مُحکمی جنبش آبانماه! زدن یک تودهنی درخور به خامنه‌ای و خاتمی و روحانی و سران ریز و درشت حکومت! جنبش علیه حکومت قدرتمند و ریشه دار بود و تبلیغات دستوری و حکومتی تاب مقاومت در مقابل آنرا نداشت. با تحرک گسترده‌ای که علیه مضحکه انتخابات شکل گرفت؛ از ابراز علنی مخالفت و خواست سرنگونی و سخنرانی و آژیتاسیون علیه کاندیداها و برهم زدن قاطع مناسک‌های تبلیغاتی تا شعار نویسی گسترده “رای من سرنگونی”، “رای بی رای”، “مرگ بر خامنه ای”، از پاره کردن تبلیغات رژیمی تا به آتش کشیدن بوردهای تبلیغاتی و در مواردی زیادی هو کردن و بیرون انداختن کاندیداها از محل زندگی خود، نشان داد این مردم عصبانی‌تر از این حرفها هستند. و بالاخره امروز جمعه دوم اسفند ماحصل این تحرک خود را نشان داد؛ جمهوری اسلامی یک شکست مفتضحانه خورد. از آنجا که سونداژهای حکومتی هفته قبل ازاین نتیجه آگاه بود، خود را برای حداقل میزان شرکت آماده کردند. از اظهارات کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان روشن بود که میزان رای سازی و تقلب و دامنه اعلام رای از پیش تعیین شده است. خامنه ای صریحاً اعلام کرد که “نگران نباشید”، یعنی ما در تقلب تجربه داریم.

اما لازم نبود که تا روز دوم اسفند منتظر بمانیم که این نتیجه را ببینیم، این شکست از روزهای قبل مُسجل شده بود و ما دو روز قبل آنرا اعلام کردیم. این “انتخابات” با تحرک اعتراضی گسترده مردم پیشاپیش مهر باطل خورده بود و اکنون خیل مزدوران دستچین شده برای کرسیهای مجلس لفت و لیس بیش از هر زمانی مورد انزجار و نفرت مردمند. این “مجلس” نیست، یک طویله اسلامی متشکل از قاتلین و شکنجه گران و تروریست‌های حرفه‌ای است. مجلس در جمهوری اسلامی همیشه بی‌خاصیت، نوکر اوامر خامنه‌ای و کارفرمایان بوده و مانند خود حکومت یک ذره مشروعیت ندارد. مضحکه انتخابات شکست خورد و مترسک‌هائی که بعنوان “نماینده” برای مجلس اوباش انتصاب شدند، از لایه‌های آخر دشمنان قسم خورده مردمی هستند که در آبانماه آمدند که بساط کل حکومت اسلامی را برچینند. جامعه اینان را شریک جرم قاتلین فرزندانشان و همکار اطلاعاتی‌ها و شکنجه‌گران میشناسد و به همین عنوان با آنها روبرو خواهد شد. این پیچ و مناسبت، که برای جمهوری اسلامی مهم و برای مردم فرعی بود، با پیروزی مردم رد شد و جامعه مجدداً سراغ مسائل اساسی‌اش مانند نان و دستمزد و مبارزه برای نفی این اوضاع میرود.

تلاش برای سرنگونی رژیم اسلامی مدتهاست که بطور جدی آغاز شده و بطریق اولی شکست مفتضحانه انتخاباتی یک محصول شکست و بن بست تمام عیار حکومت اسلامی است. مضحکه انتخابات شکست خورد و هیچ تلاش حکومتی نمیتواند این حقیقت را بپوشاند. این شکست حکومت در عین حال یک پیروزی برای مردمی است که گلوله و کشتار و زندان و شکنجه های سبعانه نتوانست عزمشان را درهم شکند. از این واقعه حکومت اسلامی ضعیف‌تر، متشتت‌تر، مفلوک‌تر و بی اعتبارتر بیرون آمد و متقابلا اردوی آزادیخواهی و جنبش انقلابی برای سرنگونی حکومت قدرتمندتر و متحدتر از این آزمایش بیرون آمد. این واقعه بار دیگر نشان داد که سیاست و تاکتیک رادیکال تا چه اندازه مُنطبق با نیازهای مبارزه امروز و واقعیات سیاسی جامعه ایران است. در فردای مضحکه انتخابات مجلس، ما در شرایط بهتری قرار داریم و رژیم در شرایط بدتری. باید حسابمان را با مجیزگویان این نمایش، نمایندگان حکومت گمارده و کسانی که با وقاحت بر زخم مردم نمک پاشیدند نیز روشن کنیم. صف ها هر روز شفاف‌تر میشوند، دوستان و دشمنان مردم و آزادی هر روز بیشتر خود را نشان میدهند. تلاش و مبارزه برای سرنگونی انقلابی را گسترش دهیم.

سردبیر.

٢ اسفند ١٣٩٨

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)