طبق خبر دریافتی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین، خانواده های فعالین کارگری بازداشتی و جمعی از مردم در اعتراض به بازداشت اعضای کمیته ی هماهنگی در مقابل دادگاه انقلاب سنندج حضور پیدا کردند و خواهان آزادی عزیزانشان شدند.

نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل تجمع و تهدید آنان از تجمع کنندگان خواستند تا به این تجمع پایان داده و آنجا را ترک کنند؛ اما با بی اعتنایی حاضرین رو برو شدند و در نهایت چند نفر از حاضرین به عنوان نماینده با دادستان کل آقای جواهری ملاقات کرده و وی نیز به نماینده ها وعده داد تا پایان تعطیلات که ۱۶ فروردین می باشد تحقیقات در باره پرونده بازداشت شدگان را به اتمام برسانند.

لازم به ذکر است که حاضرین اعلام کردند که اگر در موعد مقرر جوابی قطعی به آنان داده نشود به تجمع خود مقابل دادگاه انقلاب ادامه خواهند داد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۱۲ فروردین ۱۳۹۱

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)