Image result for ‫چوبه های دار‬‎

جمهوری اسلامی که در محاصره مردم به جان آمده قرار گفته است بار دیگر در تدارک فضای است تا “عدالت اسلامی به شرط چاقو” یعنی اعدام را در یک موج وسیع و گسترده به اجرا گذارد. اینبار به اسم مبارزه با اخلاگران اقتصادی و ارز میخواهد فضای ارعاب را تشدید کند.صادق لاریجانی خواستار اقدامات ویژه در برخورد با “اخلالگران اقتصادی” شده است و برای این کار فرمان حضرت آقا را لازم داشته که ایشان هم مجوز را صادر نمودند که دادگاههای ویژه به سرعت به پرونده ها رسیدگی کنند و پیشاپیش اعلام شده هیچ تخفیفی و تعلیقی در احکامی که صادر خواهد شد قائل نخواهند شد و مثلا آنچه که دادگاه خوانده میشود در صورت ناقص بودن اسناد، خود این بیدادگاه سند سازی میکند. تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این بیدادگاهها را به عهده یکی از فاسد ترین و سفاک ترین کاربدستان حکومت در زمان حاضر یعنی صادق لاریجانی سپردند. یعنی خود صادق لاریجانی این درخواست را داشته، تا شرایطی فراهم آورد که مثلا قضاتی که هیچ بوی از انسانیت نبردن، بدون هیچ زحمتی احکام سنگینی در حد اعدام صادر کنند.
حکومتی که اساسا با فساد و تبهکاری شکل گرفته است میخواهد به جنگ فساد برود! مجریان این برنامه یعنی همه سرکردگان قضایی این حکومت جملگی سابقه شان مملو از دزدی و اختلاس و قتل و شکنجه است. ایشان میخواهند نقش خلخالی زمانه را بازی کنند. این روزها روح آن مرحوم اصلاح طلب که اولین قاتل بی رحم این حکومت بود را به یاری گرفتند که تنها استدلال او در مقام حاکم شرع برای صدور حکم اعدام اسیرانش این بود: که اگر بی گناه باشی میروی بهشت اگر هم گناه کار باشی به سزای اعمالت رسیده ای!
نیازی نیست به همه پرونده های که در این سالهای اخیر رو شده است اشاره کنیم. کدام یک از کاربدستان حکومت است که کارنامه ای از دزدی و اختلاس و یا مشارکت درقتل نداشته باشد؟ فقط یک اشاره به ماجرای استیضاح ربیعی وزیر کار این حکومت نشان دهنده عمق تباهی جمهوری اسلامی است. در روز استیضاح، دو طرف تا توانستند از خجالت هم در آمدند که چگونه بر سر تقسیم ثروت مردم در جنگ و جدل هستند و اگر کسی تن ندهد چگونه قربانی اش میکنند. علی ربیعی شکنجه گر اول این حکومت به قول خودش به “اسم امنیتی عماد” شناخته میشود در مجلس رگ گردنش بیرون زده بود: که تو چشم من عماد نگاه میکند و تقاضای پولهای هنگفت دارند ویا میخواهند فامیل شان منصوب یکی از پست های شود که نانش تو روغن باشد. از اصلاح طلب تا اصولگرای این حکومت جانی افتخارشان این است که “به والله ما خود قاتل بودیم” این روزها شعار “اعدام باید گردد” ورد زبانشان شده است و اگر دستی در قاچاق یا دزدی نداشته باشند دیگر کارگزار این حکومت محسوب نمی شوند منادی مبارزه با فساد شده اند. اینکه، اینگونه تبهکاران اسلامی حاکم به جان هم افتادند و به بهانه مفاسد اقتصادی همدیگر را دارند لت و پار میکنند ما هیچ مشکلی نداریم؛ اما باید هوشیار بود، ایشان به این بهانه میخواهند در جامعه ایجاد رعب و هراس کنند. بزودی ما شاهد موجی از اعدام به این بهانه خواهیم بود. مفاسد اقتصادی با وجود این حکومت هیچگاه پایان نمی پذیرد. در آخرین نمونه اش ٩ میلیارد دلار ناپدید شده است. این رقم نجومی کار چند تا کارمند دون پایه حکومتی نیست که در ته زنجیر تبهکاری این حکومت قرار دارند؛ این رقم تنها بوسیله کسانی در حد خود آقا و سپاه و قوه قضاییه و دیگران میتواند ملا خور شده باشد.
قوه قضائیه این حکومت که رسما جنایت می آفریند و خود یکی از مروجان فساد و تباهی است نه میخواهد و نه میتواند با فساد مبارزه کند رهبری این نظام که یک قلم ٩٠ میلیارد دلار در کنترل او میباشد که چگونه خرج و کجا خرج شود رهبر مفسدان است. ایشان زمانی پرونده معروف به سه هزار میلیارد تومانی را گفت: کشش ندهید! اکنون خون میطلبد تا رنجی را که بر مردم تحمیل کرده است تداوم دهد. مبارزه با اخلالگران اقتصادی اسم رمزی است برای ایجاد فضای هراسناک با پس زمینه اعدام در خفا یا در ملا عام. اکنون از هر گوشه این مملکت خواسته سرنگونی این حکومت به گوش میرسد ایشان به ابزار همیشگی شان یعنی قتل عمد دولتی، اعدام میخواهند متوسل شوند تا شاید اعتراضات پایان گیرد. فقط با سرنگونی این حکومت میتوان نقطه پایانی بر این دستگاه سراسر فاسد و تبهکار نهاد که فقط با اعدام سر پا است، گذاشت.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)