در کشورهای ناقض حقوق بشر، کشورهایی  فساد از صدر تا ذیل حاکمیتشان گرفته، کشورهای عدالت خودش قربانی است! اعدام بسی حکم مشکوک و خطرناک و ناعادلانه است. در حالی حبس ابد میتواند همان کارکرد اعدام داشته باشد. اگر هدف عدالت باشد و نه انتقام صرف، حبس ابد میتواند حضور فیزکی شخص خطرناک از جامعه حذف کند بدون آنکه جسم او را نابود کنند. بسیار اتفاق افتاده که شخصی را محکوم به اعدام کرده اند و پس سالها معلوم شده اساسا جرمی انجام نداده و یا آن قدر جرمش سنگین نبوده که شایسته اعدام باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)