سخنی دربارۀ انرژی پاک و حقایقی که کم‌تر می‌گویند

*****

دربارۀ اهمیت و لزوم رفورم در کشاورزی و دام‌پروری

*****

دربارۀ اهمیت و لزوم گسترش کاربرد انواع برقی دوچرخه، سه چرخه و موتور سیکلت

*****

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)