مهرداد درویش پور

گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور

جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

روز شنبه ۱۸ ژوئن قرار است مهرداد درویش پور به دعوت انجمن پامیر انجمن پامیر و     Studiefrämande و با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها درباره موضوع بالا در  شهر یوتبوری سخنرانی کند. او قرار است در این سخنرانی به موضوعاتی که در اطلاعیه آن آمده است بپردازد. ازجمله: برداشت رایج از مردان و پسران مهاجر تبار در سوئد با تاکید بر تفاوت های فرهنگ آنان استوار است و کژروی، مرد سالاری، خشونت و آزار جنسی زنان را بخشی از ویژگی های فرهنگی آنان می داند. زنان و دختران نوجوان مهاجر تبار نیز همچون قربانیان منفعل ستم پدرسالاری که بدون یاری جامعه نمی توانند  رها شوند، تصویر می شوند. آیا این برداشت ها واقعی است یا  ناشی از پیشداوری ها و کلیشه سازی های نژاد پرستانه است؟ تاثیر مهاجرت بر مردان، زنان و فرزندان مهاجر تبار چیست؟ چه عواملی در گسترش خشونت و پدرسالاری در مردان مهاجر یا رشد الگوهای برابری طلبی جنسیتی موثرند؟ چرا در برخی از جوانان مهاجرتبار فرهنگ پدر سالاری و محافظه کاری تقویت شده یا خود را هم با خانواده و جامعه بیگانه می یابند؟ تفاوت های فرهنگی و تبعیض چه نقشی در این رویکردها و افراط گرایی دارد؟ با چه روشی می توان همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را گسترش داد؟ نفی جامعه چند فرهنگی و اجبار به ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون)؟ مدارا جویی و گسترش جامعه چند فرهنگی؟ یا سیاست فعال ضد تبعیض؟  فمینیسم ضد نژادپرست چیست و چه گونه به اعتبار آن می توان با خشونت علیه زنان و فرهنگ ناموسی مقابله کرد؟ رادیو سپهر درباره برخی از این موضوعات گفتگویی با مهرداد درویش پور انجام داده است که از طریق لینک زیر می توانید به آن گوش فرا دهید.

click

service-icon

http://radiosepehr.se/interviews/2016/DrMehrdad%20Darvishpoor160609.mp3

radioSepehr.se

زمان سخنرانی: شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴ تا ۱۸

مکان:

Falk gatan ۷, (Redbergsplatsen)

برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر و استودیو فرمیانده با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)