مقدمه:

انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد مرحله نهائی خود شده است.از سوی حزب جمهوریخواه به رغم دعواهای شدید درونی این حزب، دونالد ترامپ به جلو کشیده شده. از سوی حزب دموکرات، خانم کلینتون را جلو رانده اند. دستگاه تبلیغاتی شبکه سی ان ان و فاکس، در حال شکل دهی به افکار عمومی هستند. هر کدام دارند اینطور جلوه می دهند که کاندید مقابل، اگر به قدرت برسد، دنیا به پایان می رسد لذا مردم باید متحد شوند و به کاندید این طرفیها رای دهند!

اوباما و دارو دسته اش هم اخیرا وارد صحنه شده اند و از مهره حزب دموکرات یعنی خانم کلینتون که قرار است پز “اولین رئیس جمهور زن امریکا” را به یدک بکشد دفاع می کنند!

مثل همه انتخابات در نظامهای بورژوائی، دعواهای جانبی و شخصی ، قرار است ذهن مردم را به جاهای دیگر بکشند و جامعه نفهمد که باید به سیاستهای معینی که منافع معینی را نمایندگی می کند رای دهد! اینها متدهای بسیار شناخته شده ای است که در نظامهای دموکراسی همواره استفاده شده و مردم را بعنوان سیاهی لشگر ، گیچ و منگ به صندوقهای رای کشانده اند تا بعدش بجای آنها ، تصمیم بگیرند و منافع خود را پیش ببرند.

تاتر دموکراسی همینست.دورانی انتخاباتی بشود ، مهندسی افکاری بشود، مردمی بروند رای بدهند ، حق فکر کردن و تصمیم گیری خود را بفروشند به چند تا کاندید نظامها و بروند خانه صبر کنند تا انتخابات بعدی! اسم این را گذاشته اند نظام دموکراسی!

تکلیف برنی سندرز و میلیونها هوادارانش در این دعوا چیست؟ ایشان جتبشی را نمایندگی کرد و به رقابت با خانم کلینتون پرداخت و به افشاگری از بخشی از حاکمان سرمایه در امریکا پرداخت. مدعی شد که طرفدار “سوسیال دموکراسی ” است.گفت که قرار دارد “انقلاب سیاسی ” در امریکا انجام دهد. خانم کلینتون را به مزدوری پولدارها متهم کرد و بخشی مهم از نسل جوان و خسته از نظام سرمایه داری را بدنبال خود کشید. نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از رای دهندگان در مرحله مقدماتی انتخابات امریکا بهش رای دادند و این شد که سرها را به طرف خود گرداند.

هفته گذشته در مرحله نهائی دور مقدماتی انتخابات، سندرز از کلینتون شکست خورد و مشخص شد که خانم کلینتون از جهت رای مردم امریکا، نزدیک به ۴ میلیون بیشتر رای آورده و رسما نماینده حزب دموکرات، را خانم کلینتون اعلام کردند. حامیان سندرز الان گیج مانده اند که رهبر سوسیال دموکراتشان قرار داد چه کند توی این داستان؟!

در این مقاله مقداری روی این سرگیجه ای که سندرز و حامیانش دچار شده اند ، متمرکز خواهم شد:

 (۱)معضل برنی سندرز

در مقالات قبلی (*) توضیح دادم که برنی سندرز از موضع ترمیم وضعیت بحرانی سرمایه داری بعنوان یک “سوسیال دموکرات” وارد رقابتهای انتخاباتی شد. او با چسباندن خود به حزب دموکرات،  فکر کرد که می تواند از نردبان کنونی قدرت سیاسی بالا رود و وقتی بالا رفت، اهداف “مترقی” خودش را به پیش ببرد و “انقلاب سیاسی ” کند! البته ایت توهمی بود ، حبابی بود که مشخص بود خواهد ترکید.

اما بحران سرمایه داری و نارضایتی وسیع مردم از وضعیت موجود در امریکا، همان کرد که مثلا در ایران با خاتمی کرد! اگر یک تکه چوب هم باشی و مرتب تکرار کنی که با نظام موجود مقداری مخالفی، طبیعتا مردم ناراضی را به خود حلب می کنی و ناگهان در ناباوری می بینی که میلیونها نفر پشت سرت جمع شده اند! این وضعیت خهم در مورد خاتمی پیش آمد و هم در مورد برنی سندرز، سیاستمدار کهنه کارامریکا که در سن ۷۴ سالگی از “انقلاب سیاسی “حرف زد!

بواقع در مواقع بجرانی نظامها شخصیتهائی ظاهر می شوند که می خواهند رفرم کنند اما گاها به لبه تیز جنبش رادیکال تبدیل می شوند و حداقل دوره ای بخش بزرگی از مردم ناراضی را دچار توهم رفرم نظام می کنند.

معضل برنی سندرز در اساس این بود و هست که او اهل تحول رادیکال جامعه نیست.اهل دست زدن به اصل مناسبات سرمایه داری نیست. دیر وارد پروژه سوسیال دموکراسی شده . زمان تحول سوسیال دموکراتیک نیست!

معضل برنی سندرز اینست که تلاش دارد  حزب دموکرات امریکا را “مردمی” کند! جناح راست حاکم بر این حزب را با استفاده از ابزارهای حاکمیت به عقب بنشاند!

(۲)گیچ خوردنهای برنی سندرز  و حامیانش در چند روز گذشته:

برنی سندرز دیروز با اوباما پشت درهای بسته ملاقات کرد و در مصاحبه مطبوعاتی گفت که قرار دارد چند قدم بعدی را هم در مرحله مقدماتی انتخابات شرکت کند تا “مردم همه رای دهند”، در کنگره حزب دموکرات شرکت کند(که لابد در برنامه حزب دموکرات تاثیر بگذارد”) و  مبارزه را بر علیه دونالد ترامپ ادامه دهد!

برنی سندرز در حال چشمک زدن به هیلاری کلینتون است. او نزدیک به ۱۱ میلیون رای در دست دارد .خانم کلینتون به رای های حامیان او نیاز دارد. حامیان برنی سندرز که خود طیفی از راست میانه تا چپ به مفهوم امریکائیش هستند، واقعا گیج شده اند که تکلیفشان چیست؟!

آمارها نشان می دهد که نزدیک به ۲۰ در صد حامیان سندرز شاید از لج کلینتون به دونالد ترامپ رای بدهند! برخیشان چون ضد ترامپ هستند به کلینتون و برخی هاشان از لج هردو می نشینند خانه!

برنی سندرز همان با مردم امریکا دارد می کند که خاتمی و مصدق السلطنه با مردم ایران کردند! مردم را در اعتراضشان چند قدمی همراهی می کنند و گیج و متوهم و نا امید به دامن نظام پرتاب می کنند!

این نتیجه دنبال کردن این ساربانهای رفرمیست بوده و هست!

(۳)برنی سندرز، فرصت سوزانی در آستانه دو راهی سازش:

در مقاله ای (۶) مدتها قبل توضیح دادم که الان وقت سوسیال دموکراسی نیست و این سیاست در مقابل بحران کنونی امریکا پاسخگو نیست.سازش سوسیال دموکراسی با حاکمان سرمایه داری ، تاریخی دارد.چرا؟ چون سوسیال دموکراتها بخشی از طبقه حاکم هستند که مقداری ناراضی هستند اما از رادیکالیزه شدن و سوسیالیستی شدن جنبش اعتراضی بیشتر ترس دارند!

برنی سندرز به دوراهی رسیده که انتظارش می رفت! زیر فشار است تا حمایت خود را از خانم کلینتون اعلام کند و هوارانش را بدور ایشان جمع کند.شاید اینکار را نکند! شاید از اینکار خجالت بکشد! آخر او مدتها اعلام می کرد که کلینتون خود را به سرمایه دارهای بزرگ فروخته!

اما مشکل برنی سندرز اینست که تا همینجا نخواسته که مسیر رادیکال را در پیش بگیرد. نخواسته خود را از حزب دموکرات جدا کند و فراخوان تاسیس حزب مردم امریکا بدهد.نخواسته بپذیرد که جامعه امریکا باید از دست دو حزب دوقلوی سرمایه داران خلاص شود. از کالیبر برنی سندرز خارج است.

هر قدر برنی سندرز در این دو راهی تعلل کند، حامیانش را بیشتر از دست می دهد. بیشتر به خانم کلینتون کمک می کند.حتی به دونالد ترامپ خدمت می کند. ایستادن در این دو راهی و حرفهای مبهم زدن ، وقت کشتن و فرصت سوزاندن است.

فرصت سوزانی برنی سندرز آغاز شده.”سوسیال دموکراسی” یکبار دیگر دارد نشان می دهد که در درگاه سرمایه داری خانه دارد.

(*)آرشیو مقالات در موضوع انتخابات ریاست جمهوری امریکا (سعید صالحی نیا)

 

(۱)تشدید بحران انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا بعنوان بخشی از تداوم بحران سرمایه داری

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۶/۹۰۸-تشدید-بحران-انتخاباتی-ریاست-جمهوری-امریکا-بعنوان-بخشی-از-تداوم-

بحران-سرمایه-داری

(۲)چرا جناح حاکم جمهوریخواه بر علیه دونالد ترامپ سنگر گرفته؟

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۶/۹۰۱-چرا-جناح-حاکم-جمهوریخواه-بر-علیه-دونالد-ترامپ-سنگر-گرفته؟

(۳)برنی سندرز، هیلاری کلینتون و دانلد ترامپ ، انتخابات امریکا تا همینجا و آینده

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۶/۸۹۹-برنی-سندرز،-هیلاری-کلینتون-و-دانلد-ترامپ-،-انتخابات-امریکا-تا-همینجا-و-آینده

(۴)مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری امریکا و رقابت خانم کلینتون با سندرز سر “مترقی بودن”!

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۶/۸۹۱-مرحله-اول-انتخابات-ریاست-جمهوری-امریکا-و-رقابت-خانم-کلینتون-با-سندرز-سر-مترقی-بودن

(۵)“خوش و بش “پوتین و دونالد ترامپ به چه معناست و سیاست خارجی حکومت امریکا به کدام سو می رود؟

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۵/۸۶۷-خوش-و-بش-پوتین-و-دونالد-ترامپ-به-چه-معناست-و-سیاست-خارجی-حکومت-امریکا-به-کدام-سو-می-رود؟

(۶)“سوسیال دموکراسی” به سیاست امریکا قدم می گذارد اما چاره نیست!

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۵/۸۴۱-سوسیال-دموکراسی-به-سیاست-امریکا-قدم-می-گذارد-اما-چاره-نیست

(۷)دونالد ترامپ مظهر نئوریگانیزم همچنان به جلو می خزد!

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۵/۸۲۳-دونالد-ترامپ-مظهر-نئوریگانیزم-همچنان-به-جلو-می-خزد

(۸)بروز پدیده هائی مثل دونالد ترامپ و برنی ساندرز در انتخابات رئیس جمهوری امریکا علامت چیست؟

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۵/۸۱۳-بروز-پدیده-هائی-مثل-دونالد-ترامپ-و-برنی-ساندرز-در-انتخابات-رئیس-جمهوری-امریکا-علامت-چیست؟

(۹)تشدید تلاشهای رهبری حزب جمهوریخواه در پائین کشیدن دونالد ترامپ! وقتی “حزب “بر علیه کاندید خودش کودتا می کند

(۱۰) دستکاری در دور اول انتخابات امریکا بر علیه دونالد ترامپ و برنی سندرز

http://monazere-siasi.com/مقالات-سیاسی/مقالات-سال-٢٠١۶/۹۱۵-دستکاری-در-دور-اول-انتخابات-امریکا-بر-علیه-دونالد-ترامپ-و-برنی-سندرز

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)