سایه سعیدی سیرجانی: شخص آقای خاتمی و چند نفر دیگر، با کت و شلوار آمدند دم خانه برای دستگیری پدر ( علی اکبر سعیدی سیرجانی)…آقای خاتمی از پیکان پیاده شدند و به پدر گفتند که می خواهیم چند کلمه صحبت کنیم. پدرم به زمین تف انداخت و به من گفت: او را شناختی؟!
آقای خاتمی دروغ می گوید که گروهی خودسر، قتل های زنجیره ای را انجام دادند. همه نهادهای اطلاعات، ارشاد و … دست اندرکار قتل های زنجیره ای بودند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)