بدنبال انتشار کیفرخواست دو فعال کارگری و معلمان، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، موج وسیعی از حمایتها چه در داخل و چه در خارج از ایران از این دو چهره محبوب و از بیانیه آنان براه افتاد که همچنان ادامه دارد. از تشکلهای کارگری و دیگر نهادهای اجتماعی در چهار گوشه کشور گرفته تا اعلام پشتیبانی اتحادیه های کارگری در سوئد و غیره همگی به حمایت برخاستند. اکنون عظیم زاده و عبدی همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرند. محمود بهشتی بعد از خونریزی معده و مشکلات کلیوی به بیمارستان منتقل و خوشبختانه آزاد شد. علیرغم اینکه اعتصاب غذا در زندان و در شرایطی که حکومت اسلامی تمامی حق و حقوق زندانیان را برای دفاع از آنان گرفته است و آنها نیز ناچار به اتخاذ این شیوه از اعتراض میشوند و از آنجا که ضدیت حکومت با جان آدمیزاد بویژه در زندانیان حد و مرزی ندارد لذا فعالین کارگری برای ادامه اعتراض و تحقق مطالبات خود حتی در درون زندان نیز نیازمند تنی سالم هستند. ابتکارات اعتراضی دیگری در زندان را میتوان جایگزین اعتصاب غذا کرد.

اکنون بعد از حمایتهای گسترده که میتوان آنرا بیشتر و گسترده تر کرد، آزادی این عزیزان، پایان دادن به اعتصاب غذا و تلاش برای تحقق مفاد بیانیه آنان نیازمند اعتراض حمایت کنندگان و دیگر بخشهای مختلف مردم است. جمهوری اسلامی با تحمیل انواع فشارها و اتهامات امنیتی که مصداق خود کاربدستان حکومتی است، فرسوده کردن و تضعیف جسم و گرفتن جان زندانی اعتصاب غذا کننده برایش معنی ندارد. جمهوری اسلامی در هراس و وحشت از ۹۹ درصدی ها اقدام به اسیر و زندانی کردن عزیزان ما میکند و این ما مردم بستوه آمده هستیم که میتوانیم با اعتراضات عمومی و گسترده خود عزیزانمان را از چنگ باندهای اسلامی در آوریم. تنها راه اکنون این است که حول خواستهای روزمره برای آزادی عظیم زاده، عبدی و دیگر فعالین کارگری دربند تجمعات اعتراضی سازمان دهیم. فعالین و تشکلهای کارگری، معلمان و دیگر حرکتهای اجتماعی، تجارب ارزشمندی در این زمینه دارند و قادر هستند که در اشکال مختلف اعتراضی برای آزادی این عزیزان ابتکارات و خلاقیتهای خود را بکار گیرند. حکومت اسلامی را که کل جامعه را نا امن کرده است باید با اعتراضات گسترده و عمومی شیرفهم کرد.

بنابراین اگر میخواهیم به اعتصاب غذا پایان داده شود، اگر قرار است عظیم زاده و عبدی به میان خانواده و همکاران خود برگردند و اگر قرار است مطالبات و خواستهای مندرج در بیانه آنها که کیفر خواست همه مردم است را به زالوهای اسلامی سیستم رانت خوار و چپاولگر تحمیل کنیم، میتوان با اعتراضات خود کاری کرد که کاربدستان یک درصدی حاکم را ناچار به آزادی آنان از زندان، لفو اتهامات امنیتی علیه فعالین زندانی و تحمیل خواستهای مندرج در بیانیه منتشر شده عظیم زاده و عبدی نمود. همانگونه که برای حقوقهای معوقه و دیگر خواست و مطالبات خود تجمع اعتراضی برپا میکنیم میتوان و باید تجمعات اعتراضی متحدانه و گسترده ای را با شعار آزادی عبدی و عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری برپا کرد. جنبش کارگری، جنبش معلمان و دیگر حرکتهای اعتراضی مردم که از بیانیه این دو فعال زندانی حمایت کرده اند توان و ظرفیت این را دارند که در شکل اقدامات اعتراضی بطور شفاف و روشن پوچ بودن اتهام امنیتی حکومت علیه فعالین کارگری را با قدمهای خود و با صدای رسای خود در این تجمعات در گوش حاکمیت فرو کنند. در این مقطع و در این مرحله باید با اعتراض و تجمع عمومی ظاهر شد و یک درصدی های حاکم را ناچار به عقب نشینی و زانو زدن کرد.

جمعه ۲۴ اردیبهشت ۹۵

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)