رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد که پس از تحمل شش سال حبس، از کار اخراج شده است و امکان بازگشت به کار را هم ندارد و دائما با تهدیدهای وزارت اطلاعات و برگشت به زندان هم مواجه است. در عین حال او همراه با همسرش ربابه خانم، ترشی فروشی می کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)