به زودی، همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، بعد از یک دهه ویراست تازه‌ای از فرهنگ هشت جلدی «سخن» منتشر می‌شود.

فرهنگ بزرگ سخن

فرهنگ بزرگ سخن

فرهنگ «سخن» بعد از فرهنگ‌ دهخدا و فرهنگ معین، از تازه‌ترین واژه‌نامه‌های زبان فارسی به شمار می‌آید.

اصغر علمی، مدیر نشر سخن گفته است اگر وزارت ارشاد اسلامی به این فرهنگ هشت جلدی مجوز نشر دهد، هم‌زمان با نمایشگاه کتاب تهران، همراه با جشنواره حسن انوری منتشر خواهد شد.

فرهنگ سخن زیر نظر حسن انوری تألیف شده‌ است. این واژه‌نامه دو ویرایش اصلی دارد: ویرایش بزرگ (فرهنگ بزرگ) در هشت جلد و ویرایش کوچک (فرهنگ فشرده) در دو جلد. در فرهنگ فشرده سخن، مستندات واژه‌ها (شواهد) و نیز واژه‌هایی که به‌طور قیاسی ساخته می‌شوند، نیامده‌ است. هر روزنامه‌نگار، روی میز کارش می‌بایست دست‌کم دو جلد فرهنگ فشرده سخن را کنار دست خود داشته باشد.

فرهنگ فشرده سخن

فرهنگ فشرده سخن

فرهنگ «سخن» افزون بر واژه‌های قدیمی، حاوی همه واژه‌ها، اصطلاحات علمی و تعبیرات روز زبان فارسی است. این فرهنگ توسط انتشارات سخن تدوین و منتشر شده‌ است. در تدوین فرهنگ سخن، افزون بر سرویراستار (دکتر حسن انوری)، ۴۶ مؤلف و ۲۱ ویراستار در بخش‌های عمومی و تخصصی همکاری داشته‌اند.

«ذیل فرهنگ بزرگ سخن» هم پیوستی است بر فرهنگ بزرگ سخن که در سال ۱۳۸۱ در هشت جلد انتشار یافته بود. این ذیل مشتمل بر واژه‌هایی است که از قلم افتاده یا تازه یافته شده‌اند، همچنین مشتمل است بر تصحیح غلط‌های چاپی و غیرچاپی و اشتباه در ارجاعات که در هشت جلد روی داده و نیز برخی شواهد جدید بر مدخل‌هایی که شاهد کم داشته یا شاهد نداشته‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)